Foto: mnp

Gravskötselavtal

Vi sköter din grav så att den är i ett ordnat och värdigt skick

Det som  som ingår i gravskötsel är:
-Att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick avseende gräsklippning, lövräfsning, kantskärning samt borttagande av vissna blommor.
-Plantering av plantor på våren, ljung till hösten och lökar sätt på hösten så att det blommar tidigt på våren.
Tillsyn av gravvård. För skador på gravsten eller på annan fast gravanordning ansvarar gravrättsinnehavaren.

För nytecknande av gravskötselavtal erbjuder vi följande:

1-5 åriga gravskötselavtal. 1 år kostar 800 kr.

Avräkningsavtal där man betalar in ett frivilligt belopp, dock lägst för 3 år och maximalt för 15 år. Avtal med avräkningskonton innebär att kunden betalar en avtalad summa till församlingen. För denna summa sköter församlingen gravplatsen till dess att pengarna inte räcker längre. Kontot ger ingen ränta och gravskötselpriset prisregleras, 2020 års pris är 800kr/år.

De avtal som finns löper på till avtalstiden går ut.

 

Plantering av sommarblommor

Till gravar som har gravskötselavtal planteras det tre blommor på varje gravplats. I år planteras bl a begonia, tagetes, lobelia och pelargon.
Planteringen av sommarblommor kommer inte bli klar till Mors dag, som var tänkt utan skjuts fram lite pga att det har varit så kallt  i vår. 

Information om plantering och arbetet på kyrkogårdarna

Mia Alm

Mia Alm

Roslagens norra pastorat

Kyrkogårdsföreståndare -Roslagens norra pastorat

Mer om Mia Alm

Arbetar praktiskt utomhus och leder ett arbetslag vaktmästare.