Foto: mnp

Gravskötsel

Vi sköter din grav så att den är i ett ordnat och värdigt skick

Det som som ingår i gravskötsel är


-Att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick avseende gräsklippning, lövräfsning, kantskärning, vattning, rensning samt borttagande av vissna blommor.

-Plantering av penseer, sommarblommor och ljung. På så sätt blommar det fint under hela säsongen. 
-Tillsyn av gravvård. För skador på gravsten eller på annan fast gravanordning ansvarar gravrättsinnehavaren.

För nytecknande av gravskötselavtal erbjuder vi följande:

1-5 åriga gravskötselavtal. 1 år kostar 800 kr.

Avräkningsavtal där man betalar in ett frivilligt belopp, dock lägst för 3 år och maximalt för 15 år. Avtal med avräkningskonton innebär att kunden betalar en avtalad summa till församlingen. För denna summa sköter församlingen gravplatsen till dess att pengarna inte räcker längre. Kontot ger ingen ränta och gravskötselpriset prisregleras, 2022 års pris är 800kr/år.

De avtal som finns löper på till avtalstiden går ut. 

Vi värnar miljön i vårt arbete på kyrkogårdarna, och väljer miljövänliga alternativ avseende blommor, jord och gödning. Vi källsorterar allt avfall från kyrkogårdarna och vi använder sjövatten för bevattningen.