Foto: mnp

Gravskötsel

Vi sköter din grav så att den är i ett ordnat och värdigt skick

Kom ihåg att beställa gravskötsel för 2024. Se avgifter nedan.

Det som som ingår i gravskötsel är

-Att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick avseende gräsklippning, lövräfsning, kantskärning, vattning, rensning samt borttagande av vissna blommor.

-Plantering av penseer, sommarblommor och ljung. På så sätt blommar det fint under hela säsongen. 
-Tillsyn av gravvård. För skador på gravsten eller på annan fast gravanordning ansvarar gravrättsinnehavaren.

För nytecknande av gravskötselavtal erbjuder vi följande:

1-3-åriga gravskötselavtal. 1 år kostar 1100 kr och då ingår vårplantering, sommarplanering, vattning, rensning och ljungplantering på hösten.

För tvättning, riktning av sten eller iordningsställande t ex vid vanvård eller om man önskar lägga ner sten eller t ex ta bort planteringslåda på sin grav så är timpriset 400 kr/ timme.

Granris med ljus till allahelgona kan köpas till mot en kostnad av 250 kr.

Vi värnar miljön i vårt arbete på kyrkogårdarna, och väljer miljövänliga alternativ avseende blommor, jord och gödning. Vi källsorterar allt avfall från kyrkogårdarna och vi använder sjövatten för bevattningen. 

    Information om plantering och arbetet på kyrkogårdarna

  • Mia Alm

    Mia Alm

    Mer om Mia Alm

    Kyrkogårdsföreståndare. Arbetar praktiskt utomhus och leder ett arbetslag vaktmästare.