Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrättsinnehavare

Vad har en gravrättsinnehavare för ansvar? Här kan du läsa mer om att vara gravrättsinnehavare.

Foto: Björn Lundkvist

Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister och det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. Som gravrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter.

SOM GRAVRÄTTSINNEHAVARE HAR DU:
*Ansvar för att graven sköts och ser vårdad ut.
*Rätt att bestämma vem som får begravas där.
*Rätt att bestämma vilken gravsten som graven ska ha och hur graven ska utsmyckas (inom ramarna för vad som är tillåtet på den aktuella kyrkogården).


GRAVRÄTT
Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten är kostnadsfri i 25 år, gravrätten förnyas vid varje ny gravsättning. Sedan kan gravrätten förnyas. Har din gravrätt gått ut får du ett brev hemskickat på posten där du får möjlighet att förnya gravrätten eller frånsäga dig din gravrätt.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Saknas gravrättsinnehavare kan graven komma att återtas. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan. Det är endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidne eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen som kan bli gravrättsinnehavare. 

OBSERVERA! 
Dödsboet är skyldigt att inom 6 månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.