En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänster/andakter i radio och tv

Om du inte kan komma till kyrkan så ger vi här förslag på var du kan finna länkar till gudstjänster och andakter som sänds i radio och tv. Tips finns också om en del andra kanaler.

Teckenspråkstolkade andakter och gudstjänster

och annat material ang teckenspråk i Svenska kyrkan finns på:

Svenska kyrkan teckenspråk