Katarina församling

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster och konserter anpassar vi hela tiden gränsen för max antal deltagare efter myndigheternas rekommendationer.