Katarina församling

Katarina församling följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen. Vi vill ge så många som möjligt tillfälle att delta i gudstjänster och konserter. När det gäller våra konserter, Katarinamässan och Allhelgonamässan skulle 50-gränsen hindra fler att delta än att möjliggöra tillträde. Därför kommer vaccinationsbevis att efterfrågas vid entrén till konserter och gudstjänster med många deltagare.