Katarina församling

Katarina församling följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen, till exempel gällande vaccinationsbevis och begränsningar av antalet besökare.