Stiftelser och gåvomedel

Sök bidrag ur Katarina församlings stiftelser.

I Katarina församling kan du som behöver söka ekonomiskt stöd. Du gör det genom att kontakta diakonin. För att kunna bli aktuell för att få ekonomiskt bidrag måste du bo och vara folkbokförd i Katarina församling.

För att söka hjälp gör du så här:

  • Se kontaktuppgifter nedan. I den första kontakten samtalar ni kort om hur din livssituation ser ut och vad du behöver hjälp med.
  • Utifrån detta samtal får du svar om du kan göra en ansökan om ekonomiskt stöd och vi bokar tid för ett möte. Du får ansökningshandlingar hemskickade eller så kan du hämta dem på församlingsexpeditionen, Högbergsgatan 15A. Du får också information om vilka dokument som är viktiga att du tar med dig till mötet, t ex ska du kunna styrka din inkomst.
  • På mötet får du berätta om din ekonomiska situation. Vi kan också samtala om vägar framåt.  Det kan handla om allt från längtan efter en gemenskap, daglig sysselsättning eller att få stöd i kontakten med myndigheter. Vi vill möta dig som den människa du är i ditt sammanhang, inte bara utifrån den ekonomiska hjälp du söker.
  • När ansökan är klar och inlämnad kan de ta upp till ett par veckor, innan det beviljade stödet kommer till dig. Det beror på att det behöver dokumenteras och attesteras av flera, bl a kyrkoherden. Detta sätt att jobba kan verka tidskrävande men gör att vi är säkra på att vi tar ordentligt hand om de fonder vi fått att förvalta och att de medel vi delar ut kommer till den som behöver det bäst.

Information och kontakt

Har du frågor och funderingar kring ansökan om ekonomiskt stöd? Välkommen att kontakta oss :

Mån, tis, tor 10.00–12.00 på 08-743 68 60 eller mejla till
katarina.forsamling@svenskakyrkan.se