Foto: Mikael Silkeberg

Medlem i Svenska kyrkan

Dop, konfirmationer, bröllop och begravningar. Gudstjänster, mässor och andakter. Stor musikscen men även tysta rum. Det finns gott om skäl att vara medlem.

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet med rymd för egna tankar och reflektioner. 

Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan finns olika sätt att tolka och utöva sin kristna tro. Kyrkan uppmuntrar till kritiskt tänkande och debatt. Kyrkan arbetar för att utövare av olika religioner möts, uppmuntrar till öppenhet, respekt och tolerans för andra kulturer och sätt att tro. Kyrkan är demokratiskt uppbyggd och inbjuder alla medlemmar över 16 år att rösta vid kyrkovalen vart fjärde år. 

Som medlem i Svenska kyrkan:

 • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
 • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst.
 • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands.
 • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

MEDLEM GENOM DOPET

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

 • Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
 • Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. 
 • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder undervisning i Svenska kyrkans tro och lära. 
 • Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka blanketten som länkas till här nedanför till den församling du tillhör. Katarina församlings pastorsexpedition når du via 08-743 68 00 eller katarina.forsamling@svenskakyrkan.se 

Blankett: Anmälan om inträde i Svenska kyrkan (pdf)
Blankett: Anmälan om inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år (pdf)

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. 

Kyrkoavgift
Genom kyrkoavgiften bidrar du till ett betydelsefullt arbete på orten där du bor och globalt. Alla lokala församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Det är också dit den allra största delen av avgiften går. Här kan du läsa mer om vad Katarina församling göra och satsar på just nu.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 • gemenskapsträffar för äldre.
 • arbete för människor i utsatta situationer.
 • ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:  

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta.
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
 • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Begravningsavgift är obligatorisk
Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Riksgenomsnittet för avgiften 2016 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Även 2015 var riksgenomsnittet 0,24 procent. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Utträde ur Svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka eller lämna ett brev till din församling. Katarina församlings pastorsexpedition når du via 08-743 68 00 eller katarina.forsamling@svenskakyrkan.se.