Barn- och ungdomskörer

Körverksamheten omfattar barn och unga från 3 till 30 år.

Katarina barn- och ungdomskörer

Här finns körer för barn och unga i olika åldrar. Om du eller ditt barn är intresserad av att börja i någon av körerna, gör en intresseanmälan. Körledaren hör av sig med med information. 

Sångare från 10 år blir kallade till en enklare provsjungning av våra körledare. 
Sångare från 12 år behöver skriva sin sång- och körerfarenhet i kommentarsfältet i anmälningsformuläret. Om ingen tidigare körerfarenhet finns, skriv "ingen erfarenhet.

Miniorer

Kör för de allra yngsta. Vi lär oss på ett lekfullt sätt grunderna i sångteknik, gehör och grundläggande musikaliska begrepp.

Goss- och flickkör, aspiranter

I aspirantkörerna ges grundläggande träning i körsång och tonbildning utifrån en varierad repertoar.

Katarina flickkör

Flickkören passar barn och ungdomar med ett stort intresse av körsång. Provsjungning och hög närvaro krävs.

Katarina gosskör

Kören passar både sopraner och målbrottsröster och medverkar i gudstjänster och konserter. Provsjungning och hög närvaro krävs.

Öppen kör för unga. Anmäl intresse!

Öppen kör för unga (16–29 år). Ny kör våren 2024.