Barn- och ungdomskörer

Katarinakörernas yngsta sångare. Körverksamhet omfattar barn och unga från 3 till 30 år.

Anmälan till barn- och ungdomskörerna

Vill du/ditt barn börja sjunga hos oss? Fyll i en intresseanmälan så återkommer körledaren med mer information.

Katarina Miniorkörer (3-6 år)

Vi lär oss på ett lekfullt sätt grunderna i sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikaliska begrepp. Det ska vara roligt att sjunga och därför är verksamheten anpassad efter barnens ålder och har sångglädjen i centrum. Grupperna är populära, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi.
Tid: ons, tor och sön
Ledare: Linnéa Lundgren, Emelie Power och Malin Rudengren.

Pris: 400 kr / termin

Skicka in anmälan.

GOSS- och FlickKÖR, aspiranter (7-10 år)

Repetitionsdag måndag för flickkören. Repetitionsdag tisdag för gosskören.
Grundläggande träning i körsång och tonbildning utifrån en varierad repertoar. Vi lär oss på ett lekfullt sätt noter, musikaliska begrepp samt tränar gehöret. Körerna är indelade efter ålder och medverkar i gudstjänster och konserter några gånger per termin. Ingen provsjungning.​ 
Ledare: ​​Linnea Lundgren, Linnea.Lundgren@svenskakyrkan.se
Pris: 300 kr per läsår.

KATARINA FlickKÖR

Onsdagar 16.15-17.15 Diskantkören (10-12 år)
Onsdagar 17.20-18.30 Cathrinorna (13-15 år)
Flickkören är en kör som passar barn/ungdomar med ett stort intresse av körsång. Kören arbetar fokuserat på repetitionerna och sångarna förväntas delta mycket frekvent i verksamheten. Vi arbetar mycket med tonbildning och uttryck samt notläsning och gehörsträning. Kören sjunger 1-4-stämmig damkörsrepertoar men samarbetar även med de övriga körerna i församlingen och sjunger därmed även repertoar för blandad kör. Kören medverkar bland annat i gudstjänster och konserter både i Katarina kyrka samt övriga konsertscener i Stockholm. Vartannat år gör kören en utlandsresa och en gång per termin åker vi på läger/internat. Provsjungning och hög närvaro krävs.
Ledare: Emilie Power, emelie.power@svenskakyrkan.se
Pris: 400 kr per läsår.

Katarina Gosskör

Repetitionsdag tisdag.
Kören består av gossopraner (10-14 år) och Sturarna (13 år uppåt och målbrottsröster).
Ledare: Gregory Lloyd​, gregory.lloyd@svenskakyrkan.se 

Ungdomskören i Katarina (16-20 år)

Tisdagar 18.00-20.00.
Ungdomskören är en kör med höga ambitioner som passar ungdomar med ett stort intresse för körsång. Vi sjunger en blandad repertoar och gör flera stora konsertproduktioner varje år. Herr- och damstämmorna delar upp sig och gör separata projekt, men sjunger även gemensamt ibland. Provsjungning och hög närvaro krävs.
Ledare: Malin Rudengren, malin.rudengren@svenskakyrkan.se och Gregory Lloyd, gregory.lloyd@svenskakyrkan.se