Barn- och ungdomskörer

Katarinakörernas yngsta sångare. Körverksamhet omfattar barn och unga från 3 till 30 år.

Anmälan till barn- och ungdomskörerna

Vill du/ditt barn börja sjunga hos oss? Fyll i en intresseanmälan så återkommer körledaren med mer information.

Katarina Miniorkörer (3-6 år)

Vi lär oss på ett lekfullt sätt grunderna i sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikaliska begrepp. Det ska vara roligt att sjunga och därför är verksamheten anpassad efter barnens ålder och har sångglädjen i centrum. Grupperna är populära, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi.
Tid: ons, tor och sön
Ledare: Cecilia Hofsten, Linnea Lundgren, Emelie Power och Malin Rudengren.

Pris: 200 kr / termin

Skicka in anmälan.

GOSS- och FlickKÖR, aspiranter (7-10 år)

Repetitionsdag måndag för flickkören. Repetitionsdag tisdag för gosskören.
Grundläggande träning i körsång och tonbildning utifrån en varierad repertoar. Vi lär oss på ett lekfullt sätt noter, musikaliska begrepp samt tränar gehöret. Körerna är indelade efter ålder och medverkar i gudstjänster och konserter några gånger per termin. Ingen provsjungning.​ 
Ledare: ​​Linnea Lundgren, Linnea.Lundgren@svenskakyrkan.se
Pris: 150 kr/ termin

KATARINA FlickKÖR

Onsdagar 16.15-17.15 Diskantkören (10-12 år)
Onsdagar 17.20-18.30 Cathrinorna (13-15 år)
Flickkören är en kör som passar barn/ungdomar med ett stort intresse av körsång. Kören arbetar fokuserat på repetitionerna och sångarna förväntas delta mycket frekvent i verksamheten. Vi arbetar mycket med tonbildning och uttryck samt notläsning och gehörsträning. Kören sjunger 1-4-stämmig damkörsrepertoar men samarbetar även med de övriga körerna i församlingen och sjunger därmed även repertoar för blandad kör. Kören medverkar bland annat i gudstjänster och konserter både i Katarina kyrka samt övriga konsertscener i Stockholm. Vartannat år gör kören en utlandsresa och en gång per termin åker vi på läger/internat. Provsjungning och hög närvaro krävs.
Ledare: Malin Rudengren, malin.rudengren@svenskakyrkan.se
Pris: 200 kr/ termin

Katarina Gosskör

Repetitionsdag tisdag.
Kören består av gossopraner (10-14 år) och Sturekören (13 år uppåt och målbrottsröster).
Ledare: Gregory Lloyd​, gregory.lloyd@svenskakyrkan.se 

Ungdomskören i Katarina (16-20 år)

Tisdagar 18.00-20.00.
Ungdomskören är en kör med höga ambitioner som passar ungdomar med ett stort intresse för körsång. Vi sjunger en blandad repertoar och gör flera stora konsertproduktioner varje år. Ibland delar herr- och damstämmorna upp sig och gör separata projekt. Provsjungning och hög närvaro krävs.
Ledare: Malin Rudengren, malin.rudengren@svenskakyrkan.se och Gregory Lloyd, gregory.lloyd@svenskakyrkan.se 

Katarina Vega

Repetitionsdag tisdag.
En kör för åldern 20-30 år. Repertoaren är blandad, från klassisk musik till pop. Kontakta körledaren för provsjungning.
Ledare: Hans Vainikainen, hans.vainikainen@svenskakyrkan.se