Katarina Ung

13 år till 25. Katarinakonfa, mötesplatsen Ung Torsdag och samtalsgrupp om psykisk ohälsa.

Katarinakonfa

Katarinakonfa Vinter och Katarinakonfa Sommar. Nu är anmälan öppen för 2022-2023.

Digital grupp: Psykisk ohälsa?

En samtalsgrupp för unga vuxna kvinnor.

Ung torsdag

Öppen mötesplats för ungdomar i Allhelgonakyrkan varje torsdag.

Så tänker vi om unga i kyrkan

Ingen ska försöka förändra någon annan. Var och en kommer för sin egen skull.
Det är en grundtanke för hela Katarina församling. En annan grundtanke är att det är i gemenskap, och inte främst på egen hand, som vi utvecklas och växer som människor. Alla, oavsett ålder, behöver ett sammanhang utanför familjen, skolan eller jobbet där vi får släppa prestation, konkurrens och ytfixering och komma precis som vi är.

För att ta del av vår verksamhet behöver du inte vara konfirmerad här, eller överhuvudtaget. Alla är välkomna, oavsett tro eller icke-tro. Allt du behöver är en öppenhet inför vem du själv är, respekt för att andra kan vara olika och en tro på att vi delar samma människovärde.