Katarina Ung

13 år till 25. Katarinakonfa, mötesplatsen Ung Torsdag och samtalsgrupp om psykisk ohälsa.

Katarinakonfa

Katarinakonfa Vinter och Katarinakonfa Sommar. Nu är anmälan öppen för 2022-2023.

Ung torsdag

Öppen mötesplats för ungdomar från 15 år! 18.30-21.00