Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan

En församling med två kyrkor i hjärtat av Södermalm.

KATARINA KYRKA 

Katarina kyrka uppfördes under perioden 1656-1695 efter ritningar av Jean de la Vallée, kunglig arikitekt med ansvar för statens byggverksamhet. Trots två svåra bränder, 1723 och 1990 står kyrkan kvar som en av stadens främsta sevärdheter, synlig vida omkring. Kyrkan är en av Sveriges märkligaste barockkyrkor, som med sin grekiska korsplan var nordens första centralkyrka, särskilt byggd för lutheransk gudstjänst med predikstol och altare lika starkt betonade mitt i kyrkan. Altaret flyttades dock 1690 enligt församlingens önskemål till östra korsarmen på traditionellt vis.

Kyrkan har 522 sittplatser som kan utökas med kopplade stolar till 890 platser.

Allhelgonakyrkan

Initiativet till uppförandet av församlingens andra kyrka, Allhelgonakyrkan i
Helgalunden, togs av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och prästen Viktor Södergren. Genom insamlade medel från de boende i området kunde projektet genomföras. Allhelgonakyrkan är ritad av arkitekten Joel Norborg som lät sig inspireras av 1700-talets landsortskyrka och den stod färdig 1918. Kyrkan skänktes 1958 till föreningen Allhelgonakyrkans Vänner, som i sin tur överlämnade kyrkan till Katarina församling år 1972.

1997 startade Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan i Stockholm utifrån en samtalsgrupps behov av en kyrklig rit som de själva kände sig hemma i. Responsen från andra människor blev explosionsartad och visade på ett djupt behov efter andlig rituell gemenskap. Varje söndag och onsdag har mässan varit besökt av 200-400 gudstjänstbesökare. Mässan har även varit grunden för andra aktiviteter inom Allhelgonagemenskapen som startats utifrån människors egna behov och initiativ.

Kyrkan har 282 sittplatser, och antalet personer som får närvara samtidigt är 360.

Nya arkeologiska fynd på katarina kyrkogård

Läs den arkeologiska rapporten som togs fram i samband med att den nya askgravplatsen anlades på Katarin akyrkogård.

Ladda ner som pdf.