Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling.

Livsstegen i Katarina församling hösten 2020

Introduktionsmöten för Livstegsgrupper

Eftersom vårens grupper ställdes in har deltagarna från våren förtur nu i höst. Det gör att det finns något färre lediga platser till höstens grupper. Om du inte får plats i höst, så har du förtur i vår.

Ons 9 sep 19.00–20.30
Högbergssalen och Goda Grannars lokaler

​​Sön 13 sep 11.00-12.30
Fransiscussalen och Högbergssalen

Kom gärna i god tid till Högbergsgatan 15A (församlingshuset och Katarina Kök & Café). Livsstegsledare möter upp dig i foajén. 

Digitala Livsstegsgrupper

Om du tillhör en riskgrupp erbjuder vi även digitala Livsstegsgrupper
Kontakta Eva Nordlander för att mer information och anmälan, 08-743 68 08 (telefontid 9-12, mån-tor) eller eva.nordlander@svenskakyrkan.se 

Om Livsstegen

Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra.

Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegsgruppen 
Grupperna består av 10 deltagare och 2 ledare som möts 90 minuter en gång/vecka i 12 veckor.

Introduktionsmöte
I början av varje termin hålls obligatoriska introduktionsmöten för alla som vill gå Livsstegen. Du behöver inte föranmäla dig till det introduktionsmöte som du vill gå på och du behöver bara komma på ett. På mötet får du veta mer om programmet, anmäla dig till önskad grupp och berätta lite om dig själv.

VILL DU GÅ LIVSSTEGEN?

Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill. Har du redan gått Livsstegen en gång behöver du inte komma på introduktionssamtal igen. Har du ytterligare frågor, kontakta simon.aspberg@svenskakyrkan.se.