Livsstegen våren 2021

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling.

Livsstegen i Katarina församling våren 2021

Nu bjuder vi in till Livsstegens gruppstarter våren 2021. Möjligheten att träffas fysiskt är tyvärr fortfarande begränsad, så vi startar våra grupper på online plattformen Zoom, för att övergå till att träffas i person i Katarina församlings lokaler så snart Folkhälsomyndigheten ger oss den möjligheten. 

Det positiva med erfarenheterna från 2020 är att vi ser att den digitala mötesplatsen funkar. Vi har goda exempel på att den digitala gruppen kan ge minst lika mycket djup och närhet även om vi förstås föredrar det fysiska mötet.
Det kan kännas tekniskt läskigt men vi hjälper dig gärna att komma igång, så hör av dig med frågor och funderingar. 

Vi längtar alla efter att ses i person men tills läget är bättre vad gäller smittspridning, gör vi det tryggt och säkert för alla, om än genom tekniken att vara i gemenskap.

Terminsstart FEBRUARI

Vi har några platser kvar på Livsstegen våren 2021, onsdag dag 17 feb 14.30-16.00 och torsdag kväll 11 mars 19.00-20.30​. Innan du går Livsstegen behöver du delta på ett obligatoriskt introduktionsmöte om du inte tidigare har gått Livsstegen. Kontakta Eva.Nordlander@svenskakyrkan.se vid intresse och information.

Om Livsstegen

Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra.

Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegsgruppen 
Grupperna består av 10 deltagare och 2 ledare som möts 90 minuter en gång/vecka i 12 veckor.