Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling

VARMT VÄLKOMMEN PÅ INTRODUKTIONSMÖTE INFÖR ATT BÖRJA LIVSSTEGEN VÅREN 2022!

Här nedan ser du datum och tider för vårens introduktionsmöten. Observera att det är obligatoriskt att gå på ett introduktionsmöte för nya deltagare som vill börja i Livsstegen.

Tisdagen den 18 januari, klockan 18.00

Torsdagen den 20 januari, klockan 18.00

Söndagen den 23 januari klockan 13.00

Tisdagen den 25 januari klockan 18.00

Föranmäl dig till ett utav introduktionsmötena genom att maila ditt namn och vilket möte du vill gå på till: simon.aspberg@svenskakyrkan.se

Platserna är begränsade, därav önskar vi din föranmälan. Vid eventuellt förhinder uppskattar vi att du hör av dig så vi kan erbjuda platsen till en annan deltagare.

OM INTRODUKTIONSMÖTET
Vid introduktionsmötet samlas vi i entrén på Högbergsgatan 15A och går sedan gemensamt till vår möteslokal. Mötet beräknas ta ungefär en timme, men kan variera beroende på antal mötesdeltagare.

På mötet får du veta mer om programmet och tillfälle att berätta lite om dig själv. Vi kommer även att prova på en delningsrunda i samma anda som Livsstegen är bygger på. Vid mötets slut får du höra om vilka dagar och tider som Livsstegsgrupperna erbjuds och därefter får du anmäla dig till en grupp.

Introduktionsmötet är obligatorisk för att delta i Livsstegen. 
Glöm inte föranmälan till simon.aspberg@svenskakyrkan.se 

Varmt Välkommen!

LIVSSTEGSLEDARE
Har du gått Livsstegen en eller flera gånger har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att leda Livsstegen tillsammans med en erfaren ledare. Alla våra ledare är frivilliga som tidigare har gått Livsstegen.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Simon Aspberg, simon.aspberg@svenskakyrkan.se

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

  • Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

  • Vi pratar om oss själva och i jag-form.

  • Vi ger inte varandra råd.

  • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

  • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

LIVSSTEGEN – KORT HISTORIK 
Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att ut- vecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.