Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till självhjälpsprogrammet i Katarina församling.

Höstens grupper i Katarina församling är fulla. Tider för introduktionsmöten inför våren kommer här på hemsidan inom kort. 


Om Livsstegen

Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra. Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Grupper
Grupperna består av 10 deltagare och 2 ledare som möts 90 minuter en gång/vecka i 12 veckor.

Introduktionsmöte
I början av varje termin hålls obligatoriska introduktionsmöten för alla som vill gå Livsstegen. Du behöver inte föranmäla dig till det introduktionsmöte som du vill gå på och du behöver bara komma på ett. På mötet får du veta mer om programmet, anmäla dig till önskad grupp och berätta lite om dig själv.

VILL DU GÅ LIVSSTEGEN?

Välkommen på introduktionsmöte, se ovan. Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill. Har du redan gått Livsstegen en gång behöver du inte komma på introduktionssamtal igen. Har du ytterligare frågor, kontakta simon.aspberg@svenskakyrkan.se.

VILL DU LEDA LIVSTEGEN?

Innan du kan bli ledare ska du själv ha gått Livsstegen, ha en referens därifrån och sedan ett samtal med ansvarig. Kontakt, fotini.carlsson@svenskakyrkan.se.

LIVSSTEGSUTBILDNINGAR HÖSTEN 2019

Livsstegsledarutbildning
Vill du som privatperson eller din församling starta upp och leda grupper i Livsstegen? Välkommen på Katarina församlings ledarutbildning! Det är en fördel om ni kommer två från samma verksamhet då vi är två ledare i Livsstegen.
Datum: Lör & Sön 12-13 okt, Södermalm, Stockholm
Pris: 2 195 kr/person

Fortbildning Livsstegen
För dig som leder Livsstegsgrupper och vill utbyta erfarenheter, få stöd i din roll och inspireras av gemenskap.
Datum: Lör 12 okt, Södermalm, Stockholm
Pris: 1 395 kr/person

Mer Information
Fotini Carlsson, fotini.carlsson@svenskakyrkan.se eller 08-743 68 36.