Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling.

Livsstegen 2024

Våren 2024 startar nya grupper
Livsstegen är ett självhjälpsprogram för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på så många olika orsaker, t ex vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt förhållande eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Livsstegen vänder sig till alla oss som är ”normalstörda” oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra.

Om du är ny i Livsstegen behöver du gå på en introduktionsträff. Du behöver inte föranmäla dig. På introduktionsmötet sker sen anmälan till grupperna. 

Introduktionsmöten:
Tor 25 jan 18.00, Högbergsgatan 15A
Mån 29 jan 18.00, Högbergsgatan 15A
Tis 30 jan 18.00, Högbergsgatan 15A

Har du gått Livsstegen förut och vill gå igen? Kontakta Charlotte Dunér charlotte.duner@svenskakyrkan.se (observera att nya deltagare har förtur).

LIVSSTEGSLEDARE
Har du gått Livsstegen en eller flera gånger har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att leda Livsstegen tillsammans med en erfaren ledare. Alla våra ledare är frivilliga som tidigare har gått Livsstegen.

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

  • Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

  • Vi pratar om oss själva och i jag-form.

  • Vi ger inte varandra råd.

  • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

  • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

LIVSSTEGEN – KORT HISTORIK 
Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att ut- vecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.