Livsstegen

FULLTECKNAD I HÖST. Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling.

Livsstegen 2023

Hösten 2023 startar nya grupper
Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Vi delar kring stegen i boken Livsstegen. Om du är ny i Livsstegen behöver du gå på en introduktionsträff, på introduktionsmötet sker anmälan till grupperna.

Har du gått Livsstegen förut och vill gå igen? Kontakta Charlotte Dunér charlotte.duner@svenskakyrkan.se (observera att nya deltagare har förtur).

Introduktionsmöten:
Tis 29 aug 18.15, Högbergsgatan 15A
Ons 30 aug 18.15, Högbergsgatan 15A
Mån 4 sep 18.00, Högbergsgatan 15A

Grupperna startar sedan löpande från vecka 37:
Ons 13 sep 19.00–20.30, Allhelgonakyrkan
Ons 20 sep 19.00–20.30, Högbergsgatan 15A
Fre 22 sep 15.00–16.30, Högbergsgatan 15A

LIVSSTEGSLEDARE
Har du gått Livsstegen en eller flera gånger har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att leda Livsstegen tillsammans med en erfaren ledare. Alla våra ledare är frivilliga som tidigare har gått Livsstegen.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Charlotte Dunér charlotte.duner@svenskakyrkan.se  

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

  • Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

  • Vi pratar om oss själva och i jag-form.

  • Vi ger inte varandra råd.

  • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

  • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

LIVSSTEGEN – KORT HISTORIK 
Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att ut- vecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.