Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Katarina församling

Nästa tillfälle att börja Livsstegen är hösten 2021. I september kommer vi att erbjuda flera tillfällen att delta på introduktionsmöte inför Livsstegen.

Introduktionsmöte är obligatoriskt för att delta i gruppen. Därefter startar grupperna under september och oktober månad.

Huruvida vi kommer att erbjuda Livsstegen i person i våra lokaler eller fortsätta mötas på den digitala plattformen Zoom tar vi beslut om efter sommaren baserat på FHM riktlinjer. När vi har klara besked hur vi kan mötas säkert för alla hösten 2021 (digitalt eller IRL) så kommer vi att uppdatera denna sida första veckan i september.

 

LIVSSTEGEN 
Livsstegen är ett självhjälpsprogram för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. 

 • I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra. 

 • En Livsstegsgrupp har omkring tio deltagare och två ledare och möts 90 minuter en gång i veckan under tolv veckor. 

 • Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin Livsberättelse.

 • Vi utgår från boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle och Fotiní Carlsson. 

 • Det är kostnadsfritt att delta i Livsstegen i Katarina församling. 

 • Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionsmöte.

 

INTRODUKTIONSMÖTE
Inför varje termin hålls obligatoriska introduktionsmöten för alla som vill gå Livsstegen. På mötet får du veta mer om programmet och dess upplägg och berätta lite om dig själv så att du kan känna efter om Livsstegen är rätt för dig just nu.

Har du tidigare gått Livsstegen behöver du inte delta på ett introduktionsmöte. Kontakta då Eva Nordlander för att boka ett samtal och göra din anmälan.
eva.nordlander@svenskakyrkan.se

 

LIVSSTEGSLEDARE
Har du gått Livsstegen en eller flera gånger har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att leda Livsstegen tillsammans med en erfaren ledare. Alla våra ledare är frivilliga som tidigare har gått Livsstegen.

 

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Eva Nordlander, eva.nordlander@svenskakyrkan.se

 

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

 • Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

 • Vi pratar om oss själva och i jag-form.

 • Vi ger inte varandra råd.

 • Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

 • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

 

LIVSSTEGEN – KORT HISTORIK 
Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att ut- vecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.