12 steg om vår stund på jorden

En grupp där vi delar lite om döden och mycket om livet.

Höstens grupper startar i september.

Fåtal platser, först till kvarn, därefter kölista. 
Anmälan till gruppen sker till simon.aspberg@svenskakyrkan.se
Du är välkommen till gruppen efter att du fått en bekräftelse via mail.

Introduktionsträff ons 13 sep 15.30 i Allhelgonakyrkan
Gruppen ses varje onsdag 15.30–17.30 (start 27 sep) i Allhelgonakyrkan under 12 veckor.


Vad tror du händer när vi dör? Finns det någon som tar emot oss? Och vad är viktigt för oss att hinna med innan livet är över. För oss som funderar över hur livet kan levas. Vi delar utifrån de tolv stegen med ett tema varje vecka.

1.  Maktlöshet – Hur gärna vi än vill så är vi maktlösa inför döden. Även om vi försöker  kontrollera livet så vet vi inte när vårt liv är över. 

2.  Tillit – Ingen vet vad som händer när vi dör. Vad tror jag på? Vad tror jag händer när jag dör? Kan jag känna lugn i min tro?

3.  Överlämnande – Kan jag släppa taget och tro? 

4.  Självrannsakan – Hur har jag levt mitt liv så här långt? Lever jag så som jag vill leva mitt liv? Skulle jag känna mig nöjd om mitt liv tog slut idag?

5.  Bekännelse – Vad är viktigt för mig att andra vet om mig? Vad vill jag att andra säger om mig när jag inte längre finns?

6.  Förberedelse – Jag gör mig redo att börja leva som om livet har ett slut. Finns det något jag vill förändra i mitt liv? 

7.  Förändring – Vem vill jag vara i relation till min familj, mina vänner, mitt arbete? Hur vill jag uttrycka mig till världen för att bli ihågkommen som jag hoppas. 

8.  ”Bucket list”– finns det konflikter eller livssituationer som jag vill gottgöra? Finns det människor som jag behöver möta. Finns det någon jag vill förlåta för något? Finns det något särskilt som jag vill göra innan livet är slut?

9.  Gottgörelse – Hur kan jag gottgöra? Vilka vill och behöver jag möta eller räcker det att jag gör mig själv medveten? 

10.  Dagligt arbete – Hur kan jag ödmjukt hålla mig medveten i min vardag om hur jag behöver/vill leva mitt liv utifrån det ansvarsfulla arbete jag lagt ner i dessa steg? 

11.  Hälsa – Hur kan jag ta hand om mig själv så att jag mår bra och gläds över det liv jag fått? 

12.  Dela med sig - Hur vill jag ge det jag fått i detta liv vidare till någon annan? 

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

Vi pratar om oss själva och i jag-form.

Vi ger inte varandra råd.

Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen