Gudstjänster och andakter

Välkommen till gudstjänst i Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan och våra digitala andakter.

Vinter 2021/2022

Gudstjänster just nu

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster anpassar vi hela tiden verksamheten efter läget. Från och med 23 december firar vi inte nattvard i våra gudstjänster då vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen.

Söndagar 9.00 – Morgonmässa i Katarina kyrka
Välkommen till församlingens huvudgudstjänst. 

Söndagar 11.00 – Katarinamässan i Katarina kyrka
Församlingens präster, musiker, körer och frivilliga medverkar. Kattas söndagsskola för barnen i kyrkans brudkammare (uppehåll under skolloven). Efter Katarinamässan serveras brunch i församlingshuset på Högbergsgatan 15A.

Söndagar 18.00 – Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan
Avsluta helgen med en söndagskväll i stillhet och gemenskap i Helgalundens intima träkyrka vid Skanstull. Fika i undervåningen efteråt.

Onsdagar 18.00 – Onsdagsmässan i Allhelgonakyrkan
En enkel gudstjänst med stillhet, nattvard och fika i undervåningen efteråt

DIGITALA ANDAKTER

Dela bön och sång en stund tillsammans. ­Livesänd andakt med våra präster och ­diakoner 9.00 mån–fre på församlingens Facebook-sida.

Webbandakten med delningsrunda 9.30 mån–fre i Facebook-gruppen Webbandakt i Katarina. Du hittar de båda digitala andakterna på församlingens Facebook-sida

Tidigare digitala gudstjänster

Livesända gudstjänster från katarina kyrka

Fram till 30 maj 2021 livesände vi gudstjänster från Katarina kyrka på Facebook. Du kan se alla tidigare gudstjänsten här på hemsidan.

Söndagens predikan

Fram till 15 nov 2020 sände vi söndagens predikan från sakristian i Katarina kyrka på Facebook. Du hittar alla predikningar samlade på Katarina församlings YouTube-kanal.

Webbgudstjänsterna klockan Elva och klockan arton

Under våren 2020 sändes webbgudstjänsten Klockan Elva från Katarina kyrka och under sommaren Klockan Arton från Allhelgonakyrkan. Du kan se Klockan Elva här på hemsidan och Klockan Arton på församlingens Facebook-sida.

kontantlös kollekt

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. 

Kollekt i Morgonmässan: 123 681 6318
Kollekt i Katarinamässan: 123 085 0719
Kollekt i Allhelgonamässan: 123 196 2034

Givetvis går det också bra att lägga kontanter i kollekthåven.
Tjänsten Swish skaffar du genom din egen bank. Appen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store.