Digitala gudstjänster och andakter

Välkommen där du befinner dig att mötas för gudstjänst och andakt.

Våren 2021

Gudstjänster just nu

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster anpassar vi hela tiden verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. Det innebär att vi i dagsläget inte firar några vanliga gudstjänster utan erbjuder digitala gudstjänster och andakter.

Livesända gudstjänster

På söndagar livesänder vi gudstjänster från Katarina kyrka. Själva livesändningen ser du 11.00 på församlingens Facebook-sida eller på vår YouTube-kanal. Men du kan även se gudstjänsten senare här på hemsidan.

DIGITALA ANDAKTER

Dela bön och sång en stund tillsammans. ­Livesänd andakt med våra präster och ­diakoner 9.00 mån–fre på församlingens Facebook-sida.

Webbandakten med delningsrunda 9.30 mån–fre i Facebook-gruppen Webbandakt i Katarina. Du hittar de båda digitala andakterna på församlingens Facebook-sida

Söndagens predikan

Fram till sön 15 nov 2020 har vi sänt söndagens predikan från sakristian i Katarina kyrka på församlingens facebook-sida. Du hittar alla predikningar samlade på Katarina församlings YouTube-kanal.

Tidigare Webbgudstjänster

Under våren 2020 sändes webbgudstjänsten Klockan Elva från Katarina kyrka och under sommaren Klockan Arton från Allhelgonakyrkan. Du kan se Klockan Elva här på hemsidan och Klockan Arton på församlingens Facebook-sida.

 

kontantlös kollekt

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. 

Kollekt i Morgonmässan: 123 681 6318
Kollekt i Katarinamässan: 123 085 0719
Kollekt i Allhelgonamässan: 123 196 2034

Givetvis går det också bra att lägga kontanter i kollekthåven.
Tjänsten Swish skaffar du genom din egen bank. Appen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store.