Gudstjänster och andakter

Välkommen tillbaka till gudstjänst i Katarina kyrka. Se livesänd predikan från sakristian och var med i våra digitala andakter.

Hösten 2021

Gudstjänster just nu

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster anpassar vi hela tiden verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. 

Söndagar 9.00 – Morgonmässa
Välkommen att fira gudstjänst. Vi firar nattvard tillsammans på ett tryggt sätt. Vi har just nu max 300 deltagare. Från och med 29 sep har vi inget maxantal för deltagare.

Söndagar 11.00 – Höstmässa i Katarina kyrka
Välkommen att fira gudstjänst. Vi firar nattvard tillsammans på ett tryggt sätt. Vi har just nu max 300 deltagare. Från och med 29 sep har vi inget maxantal för deltagare.

Livesänd predikan från sakristian
Det här betyder också att vi kommer att sluta livesända gudstjänsterna kl 11.00. Däremot kommer våra präster livesända dagens predikan från Katarina kyrkas sakristia på Facebook direkt efter att gudstjänsten i kyrkan är avslutad. Det är svårt att sätta en exakt tid för den sändningen med omkring kl 11.45.

DIGITALA ANDAKTER

Dela bön och sång en stund tillsammans. ­Livesänd andakt med våra präster och ­diakoner 9.00 mån–fre på församlingens Facebook-sida.

Webbandakten med delningsrunda 9.30 mån–fre i Facebook-gruppen Webbandakt i Katarina. Du hittar de båda digitala andakterna på församlingens Facebook-sida

Tidigare digitala gudstjänster

Livesända gudstjänster från katarina kyrka

Fram till 30 maj 2021 livesände vi gudstjänster från Katarina kyrka på Facebook. Du kan se alla tidigare gudstjänsten här på hemsidan.

Söndagens predikan

Fram till 15 nov 2020 sände vi söndagens predikan från sakristian i Katarina kyrka på Facebook. Du hittar alla predikningar samlade på Katarina församlings YouTube-kanal.

Webbgudstjänsterna klockan Elva och klockan arton

Under våren 2020 sändes webbgudstjänsten Klockan Elva från Katarina kyrka och under sommaren Klockan Arton från Allhelgonakyrkan. Du kan se Klockan Elva här på hemsidan och Klockan Arton på församlingens Facebook-sida.

kontantlös kollekt

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. 

Kollekt i Morgonmässan: 123 681 6318
Kollekt i Katarinamässan: 123 085 0719
Kollekt i Allhelgonamässan: 123 196 2034

Givetvis går det också bra att lägga kontanter i kollekthåven.
Tjänsten Swish skaffar du genom din egen bank. Appen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store.