Meny

Gudstjänst

Varje vecka bjuder på mässor och andakter veckans alla dagar i Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan.

Varför firar vi gudstjänst?

Gudstjänsten är först och främst de ritualer vi skapar tillsammans för att gestalta vår tro. I denna definition ingår olika typer av mässor och gudstjänster liksom dop-, vigsel- och begravning, samt andakter. Gudstjänsten är grundläggande för kyrkans identitet. Här kommer kyrkans tro och vadkyrkan står för till uttryck på ett konkret sätt.

Jesus säger i Matteusevangeliet: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem”. I en vidare tolkning kan en gudstjänst också vara ett kärleksfullt möte mellan två människor som delar med sig av sitt innersta och tas emot av den andre. Att vara en välkomnande och öppen församling handlar om att alla, så långt det är möjligt, skall känna sig välkomna, inte bara vissa grupper eller kategorier av människor.

Människor av idag är i behov av försoning och läkande. Försoning med vad man själv har gjort, eller utsatts för. Därför är det viktigt att tala om Gud som ickedömande, villkorslös kärlek.

Gudstjänsten är den centrala platsen för kyrkans verksamhet. Antalet gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan har sedan början av 1990-talet halverats. Katarina församling är en av de få församlingar i Svenska kyrkan som inte innefattas av denna nedåtgående trend, mycket på grund av Allhelgonamässan och Katarinamässan.

Människor har en längtan efter att få känna sig värdefulla. Människor av idag är i behov av försoning och läkande. Försoning med vad man själv har gjort, eller utsatts för. Därför är det viktigt att tala om Gud som ickedömande, villkorslös kärlek. Katarina församling vill synliggöra den gudsbild som Jesus lyfte fram, bilden av en Gud som älskar och helar oss med en villkorslös kärlek. Det är en Gud som ropar till oss från korset att vi är förlåtna.

kontantlös kollekt

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. 

Kollekt i Morgonmässan: 123 681 6318
Kollekt i Katarinamässan: 123 085 0719
Kollekt i Allhelgonamässan: 123 196 2034

Givetvis går det också bra att lägga kontanter i kollekthåven.
Tjänsten Swish skaffar du genom din egen bank. Appen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store.