Gudstjänster och andakter

Välkommen tillbaka till gudstjänst i Katarina kyrka. Se livesänd predikan från sakristian och var med i våra digitala andakter.

Våren 2021

Gudstjänster just nu

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster anpassar vi hela tiden verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. 

Från och med sön 6 juni är du välkommen till gudstjänst igen i Katarina kyrka. Gudstjänsten startar kl 11.00 och vi firar nattvard tillsammans på ett tryggt sätt. Vi har max 50 deltagare och räkning kommer att ske vid porten. 

Livesänd predikan från sakristian
Det här betyder också att vi kommer att sluta livesända gudstjänsterna kl 11.00. Däremot kommer våra präster livesända dagens predikan från Katarina kyrkas sakristia på Facebook direkt efter att gudstjänsten i kyrkan är avslutad. Det är svårt att sätta en exakt tid för den sändningen med omkring kl 11.45.

När startar Katarinamässan och Allhelgonamässan?
Katarinamässan är en av Svenska kyrkans mest välbesökta gudstjänster. Även Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan drar mycket folk. Båda gudstjänsterna har stora inslag av frivilliga och körsångare. Just nu bedömer vi att dessa gudstjänst inte kan genomföras. Du hittar alltid uppdaterad information om när mässorna startar igen på vår hemsida.

Livesända gudstjänster

Fram till och med sön 30 maj livesänder vi gudstjänster från Katarina kyrka. Själva livesändningen ser du 11.00 på församlingens Facebook-sida eller på vår YouTube-kanal. Men du kan även se gudstjänsten senare här på hemsidan.

DIGITALA ANDAKTER

Dela bön och sång en stund tillsammans. ­Livesänd andakt med våra präster och ­diakoner 9.00 mån–fre på församlingens Facebook-sida.

Webbandakten med delningsrunda 9.30 mån–fre i Facebook-gruppen Webbandakt i Katarina. Du hittar de båda digitala andakterna på församlingens Facebook-sida

Söndagens predikan

Fram till sön 15 nov 2020 har vi sänt söndagens predikan från sakristian i Katarina kyrka på församlingens facebook-sida. Du hittar alla predikningar samlade på Katarina församlings YouTube-kanal.

Tidigare Webbgudstjänster

Under våren 2020 sändes webbgudstjänsten Klockan Elva från Katarina kyrka och under sommaren Klockan Arton från Allhelgonakyrkan. Du kan se Klockan Elva här på hemsidan och Klockan Arton på församlingens Facebook-sida.

 

kontantlös kollekt

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. 

Kollekt i Morgonmässan: 123 681 6318
Kollekt i Katarinamässan: 123 085 0719
Kollekt i Allhelgonamässan: 123 196 2034

Givetvis går det också bra att lägga kontanter i kollekthåven.
Tjänsten Swish skaffar du genom din egen bank. Appen laddas ner från App Store, Google Play eller Windows Store.