Grundkurs i kristen tro

Även möjlighet till enskild dop- och konfirmationsundervisning.

Grundkurs i kristen tro

Församlingen erbjuder och bedriver under våren Grundkurs i kristen tro, vilken kan leda till vuxendop och/eller vuxenkonfirmation söndag 1 maj. Undervisningen äger rum i samtals- och gruppform, onsdagskvällar kl 19-20.30 i Allhelgonakyrkan.

Start onsdag 2 februari till och med 27 april.

Om tiden inte passar dig, eller du hellre vill mötas i ett mindre sammanhang, finns möjlighet till enskild undervisning. Kontakta Paul Fried för överenskommelse om tid och plats.

 Kontakt: paul.fried@svenskakyrkan.se, 08-7436877