Vill du vara Katarinavärd?

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster? Välkommen till informationsträff sön 2 okt.

Katarinavärd – många frivilliga skapar delaktighet och liv i gudstjänsten

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster och göra iordning kyrkorummet, dela ut psalmböcker, hälsa välkommen, läsa text, tända ljus eller dela ut nattvard?

Välkommen till informationsträff sön 2 okt kl 12.15 i  Franciskussalen i församlingshuset på Högbergsgatan 15A. Vi bjuder på söndagsbrunch.

Kontakt: Eva Sjöström, eva.mildred.sjostrom@gmail.com