Vill du vara Katarinavärd?

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster?

Katarinavärd – många frivilliga skapar delaktighet och liv i gudstjänsten

Vill du hjälpa till i våra gudstjänster och göra iordning kyrkorummet, dela ut psalmböcker, hälsa välkommen, läsa text, tända ljus eller dela ut nattvard?

Kontakt: Eva Sjöström, eva.mildred.sjostrom@gmail.com