Foto: Mikael Silkeberg

Konst i Katarina kyrka

Flera gånger per år öppnas det stora kyrkorummet i Katarina kyrka upp för möten med olika konstnärer. Fritt inträde.

17 mars–21 april
oändligheten – Nils Gunnar Zander

Ordet oändlighet har följt Nils Gunnar Zander under hela hans konstnärskap. I fascinationen över Australiens röda jord under höga himlar, i tankar kring kosmos hos Tomas Tranströmer och Harry Martinson och i ett fördjupat möte med Stagnelius diktverk.

Vernissage sön 17 mars 14.00-15.00. Invigning av Ulf Wickbom, som också leder ett samtal med konstnären.

 

Vill du se mer konst och teater?

Benhusets kulturprogram

Ansökan till Benhuset och Konst i Katarina kyrka

Hur fungerar det?

Allt som sker i Benhuset går genom ett konstnärligt råd som består av anställda och representanter från kyrkorådet med olika kompetenser inom kulturområdet. Rådet går igenom ansökningar som kommer in och tar beslut om vilka som kan ges plats. Rådet beslutar även om konstutställningar i Katarina kyrkorum.

Det kostar ingenting att ställa ut eller skapa projekt i Benhuset eller kyrkorummet och församlingen bistår med viss kommunikation, främst i våra kanaler. Om det är ett längre projekt utgår ett mindre bidrag som kan täcka vissa omkostnader men för arvoden krävs andra intäkter, stipendier, projektbidrag eller dylikt som kan sökas från t ex Konstnärsnämnden, Kulturrådet mm.

I Benhuset håller konstnärerna själva öppet, i kyrkorummet bemannas öppettiderna av vaktmästare.

Det är alltid fri entré i Benhuset för publiken, alltså kan man inte få biljettintäkter, inte heller ta upp bidrag från publiken.

Om du är intresserad av att göra ett kulturprojekt i Benhuset eller kyrkorummet, ska du skicka in en ansökan med utförlig beskrivning och visuellt material, CV, samt en kort text om vem du är och varför du tänker att just kyrkorummet, eller Benhuset med dess specifika egenskaper och läge på kyrkogården, är rätt plats för ditt projekt.

Vi kommer framöver ta emot ansökningar under en avgränsad period varje år. 

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD
(för Benhuset och Konst i Katarina Kyrka)

1 augusti – 30 september 2024
irma.schultz@svenskakyrkan.se

Tidigare utställningar i Katarina kyrka

Se tidigare utställningar i Konst i Katarina kyrka.