Så styrs församlingen

Se vilka som sitter i kyrkorådet i Katarina församling.

I Katarina församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och som väljs i kyrkovalet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Ordinarie ledamöter

Inge Gustafsson (S) Ordförande
076-828 58 79, inge.s.gustafsson@gmail.com 

Kristina Salenstedt Linder (S) Vice ordförande
070-644 20 82, toaction@gmail.com 

Ulla Dahlbäck (S)
070-789 06 93, ulla@bergman.se 

Kristina Lejdström (S)
073-312 15 54, kristina.lejdstrom@telia.com 

Carola Löfstrand (S)
070-384 48 44, carola.lofstrand@gmail.com

Arne Leeb (LeK)
070-746 52 74, arne.leeb@gmail.com 

Marja Hillerström (ViSk) 2:a vice ordförande
073-972 44 94, vappu51@hotmail.com

Eva Sjöström (ViSk)
070-679 34 24, eva.mildred.sjostrom@stockholm.se

Thorwald Nilsson (BorgA)
070-795 43 55, thorwald.nilsson@fmv.se 

Charlotta Larsson (BorgA)
070-4326710, charlottina.lar@gmail.com

Camilla Lif, kyrkoherde
08-743 68 66, camilla.lif@svenskakyrkan.se  

Ersättare

Ulla Richter (S)
076-050 05 11, ulla.richter@hotmail.com 

Annika Sherwin (S)
076-868 88 29, annikasherwin@hotmail.com 

Otto Fischer (S)
070-8492344, otto.fischer@littvet.uu.se

Anne Thörn (LeK)
070-342 24 47, anne.thorn@evry.com 

Margareta Wennlund (Lek)
070-719 79 55, margareta.wennlund@gmail.com

Inga-Lill Franzén (ViSk)
073-314 16 59, ingalill_franzen@hotmail.com

Cecilia Gotby (Visk)
072-206 50 66, cego313@hotmail.com

Michael Sigge (BorgA)
070-714 76 28, sigge.michael@gmail.com