Så styrs församlingen

Se vilka som sitter i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige, i Katarina församling.

I Katarina församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och som väljs i kyrkovalet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Ordinarie ledamöter

Inge Gustafsson (S) Ordförande
076-828 58 79, inge.s.gustafsson@gmail.com 

Kristina Salenstedt Linder (S) Vice ordförande
070-644 20 82, toaction@gmail.com 

Ulla Dahlbäck (S)
070-789 06 93, ulla@bergman.se 

Kristina Lejdström (S)
073-312 15 54, kristina.lejdstrom@telia.com 

Carola Löfstrand (S)
070-384 48 44, carola.lofstrand@gmail.com

Arne Leeb (LeK)
070-746 52 74, arne.leeb@gmail.com 

Marja Hillerström (ViSk) 2:a vice ordförande
073-972 44 94, vappu51@hotmail.com

Eva Sjöström (ViSk)
070-679 34 24, eva.mildred.sjostrom@stockholm.se

Thorwald Nilsson (BorgA)
070-795 43 55, thorwald.nilsson@fmv.se 

Charlotta Larsson (BorgA)
070-4326710, charlottina.lar@gmail.com

Camilla Lif, kyrkoherde
08-743 68 66, camilla.lif@svenskakyrkan.se  

Ersättare

Ulla Richter (S)
076-050 05 11, ulla.richter@hotmail.com 

Annika Sherwin (S)
076-868 88 29, annikasherwin@hotmail.com 

Otto Fischer (S)
070-8492344, otto.fischer@littvet.uu.se

Anne Thörn (LeK)
070-342 24 47, anne.thorn@evry.com 

Margareta Wennlund (Lek)
070-719 79 55, margareta.wennlund@gmail.com

Inga-Lill Franzén (ViSk)
073-314 16 59, ingalill_franzen@hotmail.com

Cecilia Gotby (Visk)
072-206 50 66, cego313@hotmail.com

Michael Sigge (BorgA)
070-714 76 28, sigge.michael@gmail.com 

 

Katarina församlings kyrkofullmäktige 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter
Haldo Andersson
Sven-Erik Roland Bergman
Ulla Dahlbäck
Inge Gustafsson
Kristina Lejdström
Carola Löfstrand
Ulla Richter
Kristina Salenstedt Linder
Annika Sherwin
Nanna Tranströmer

Borgerligt alternativ 
Ordinarie ledamöter
Thorwald Nilsson
Charlotta Larsson
Michael Sigge
Ersättare
Birgitta Sigge
Richard Hasslev

Centerpartiet
Ordinarie ledamöter
Martin Ådahl
Kajsa Ådahl

Levande kyrka i Katarina församling
Ordinarie ledamöter
Arne Leeb
Anne Thörn
Ersättare
Britt-Marie Hedefalk
Margareta Wennlund Åkerblom

Sverigedemokraterna
Ordinarie ledamöter
Christina Wallmark
Peter Wallmark
Ersättare
Robert Edelcrona
Seppo Kesti

Vänstern i Svenska kyrkan
Ordinarie ledamöter
Fotini Carlsson
Ann Eberstein
Inga-Lill Franzén
Marja Hillerström
Eva Sjöström
Catarina Widegren
Ersättare
Marie-Louise Söderberg