Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs församlingen

Se vilka som sitter i kyrkorådet i Katarina församling.

I Katarina församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och som väljs i kyrkovalet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Ordinarie ledamöter

Inge Gustafsson (S) Ordförande
076-828 58 79, inge@gustafsson.gs

Kristina Salenstedt Linder (S) Vice ordförande
070-644 20 82, toaction@gmail.com 

Marja Hillerström (ViSk) 2:a vice ordförande
073-972 44 94, vappu51@hotmail.com  

Ulla Dahlbäck (S)
070-789 06 93, ulla@bergman.se 

Kristina Lejdström (S)
073-312 15 54, kristina.lejdstrom@telia.com 

Nanna Tranströmer (S)
073-0596488, nanna.transtromer@gmail.com 

Arne Leeb (LeK)
070-746 52 74, arne.leeb@gmail.com 

Eva Sjöström (ViSk)
070-679 34 24, eva.mildred.sjostrom@stockholm.se

Thorwald Nilsson (BorgA)
070-795 43 55, thorwald.nilsson@fmv.se 

Göran Fridblom (BorgA)
072-743 43 51, goran.fridblom@gmail.com 

Olle Carlsson, Kyrkoherde
070-710 26 09, olle.carlsson@svenskakyrkan.se 

Ersättare

Ulla Richter (S)
076-050 05 11, ulla.richter@hotmail.com 

Carola Löfstrand (S)
070-384 48 44, carola.lofstrand@gmail.com 

Rolf Adolfsson (S)
070-384 97 71, rado@passagen.se 

Britt-Marie Hedefalk (Lek)
070-764 96 92, britta.hedefalk@gmail.com 

Anne Thörn (LeK)
070-342 24 47, anne.thorn@evry.com 

Lars Åke Näsman (ViSk)
073-916 17 38, lars-ake.nasman@skansen.se

Inga-Lill Franzén (ViSk)
073-314 16 59, ingalill_franzen@hotmail.com 

Cecilia Wemming, (C)
073-941 52 00, ceciliawemming@gmail.com 
 

Charlotta Larsson (BorgA)
070-4326710, charlottina.lar@gmail.com