Foto: Mikael Silkeberg

Vuxenkörer

Här kan du läsa mer om våra vuxenkörer. Är du intresserad av att börja sjunga i någon av körerna, kontakta respektive körledare för mer information.

Katarina Vega 
En ung diskantkör med många roliga projekt och körresor. Som medlem i kören krävs en utvecklad röst och körvana. Körledare är Hans Vainikainen. 
KONTAKT: hans.vainikainen@svenskakyrkan.se  

Katarina Nova
Är en ung och ambitiös blandad kör på runt 30 medlemmar med bred repertoar med fokus på konstmusiken. Som medlem i kören krävs en utvecklad röst och körvana. Körledare är sedan 2007 Lars Andersson. 
KONTAKT: lars.andersson3@svenskakyrkan.se

Katarina Kammarkör
Är en blandad kör på omkring 30 medlemmar. Kören har en bred och omfattande repertoar, men med specialisering på den tidiga och moderna klassiska a cappella-repertoaren. Som medlem i kören krävs en utvecklad röst och körvana. Våren 2010 medverkade kören i Mahler-festivalen på Stockholms Konserthus. Körledare är sedan 2007 Hans Vainikainen.
KONTAKT: hans.vainikainen@svenskakyrkan.se  

Cappella Catharinae
Är en blandad kör på omkring 40 personer. Den startades 1969 av Lars-Ewe Nilsson. Kören har genom åren sjungit en stor del av den kyrkomusikaliska repertoaren. Kören har genomfört ett antal turnéer, bland annat till Vietnam och Sydafrika. Som medlem i kören krävs en utvecklad röst och körvana. Våren 2010 medverkade kören i Mahler-festivalen på Stockholms Konserthus, och turnerade i Frankrike. Körledare är sedan 2007 Hans Vainikainen.
KONTAKT: hans.vainikainen@svenskakyrkan.se    
LÄS MER: cappella.se 

Katarina Vokalensemble
Sjunger på gudstjänster och har egna konserter i Allhelgonakyrkan och i Katarina kyrka. Kören består av 30-35 medlemmar. Medlemmar i kören bör ha körvana och utvecklad röst. Kören leds sedan 2003 av Gregory Lloyd.
KONTAKT: gregory.lloyd@svenskakyrkan.se  

Katarina Pop
Kören tar in popmusiken i kyrkorummet. Som medlem bör du ha en utvecklad röst, körvana och känsla för rytmik. Kören leds av Linnéa Lundgren.  
KONTAKT: linnea.lundgren@svenskakyrkan.se  

Katarina Oratoriekör
Kören har ett femtiotal medlemmar med lång erfarenhet av körsång. Förutom att sjunga vid gudstjänster och egna konserter medverkar vi tillsammans med andra Katarinakörer i större verk. Sedan hösten 2022 leds kören av Linnéa Lundgren.
KONTAKT: linnea.lundgren@svenskakyrkan.se

Helga Gospel
Katarina församlings största kör där alla är välkomna, både du som sjungit mycket och du som aldrig känt att din röst duger. I och med att vi är många kan vi bära varandra i musiken och forma en varm gemenskap som passar den som kanske inte främst letar efter perfektion men närvaro och innerlighet. Kören är öppen för alla som vill vara med.
KONTAKT: malin.rudengren@svenskakyrkan.se