Katarina Volontär

Vill du hjälpa till som volontär i Katarina församling?

Vill du hjälpa till som volontär i Katarina församling?

Välkommen att vara med och bidra med din kunskap och goda vilja i Katarina församling – vi gör det tillsammans! 

Vill du medverka i gudstjänsten, besöka äldreboenden dagtid, eller har en specialkompetens som du tror skulle komma till användning – välkommen!

Kontakt
Charlotte Dunér
charlotte.duner@svenskakyrkan.se
08-743 68 20