Kattas söndagsklubb

För barn i alla åldrar i samband med Katarinamässan på söndagar 11.00.

Kattas söndagsklubb på Katarinamässan

En bit in i Katarinamässan bjuder Katarina kyrkas huskatt Katta in alla barn till Kattas söndagsklubb. Söndagsklubben är för barn som är 3 år och uppåt och som vill gå ner med kattorna till kyrkans undervåning för att pyssla, leka och hänga.

Brudkammaren, som ligger i direkt anslutning till kyrksalen, är platsen för föräldrar med sina minsta barn under mässan. Där finns även ljudöverföring från gudstjänsten. Söndagsklubben leds av församlingens anställda och volontärer.

Söndagar 11.00–12.00. Uppehåll under skolloven.