12 steg som en väg till ett andligt liv

FULLBOKAD VÅREN 2023. Välkomna till en grupp där vi delar om vad tolvstegsprogrammet kan lära oss om andlighet. Och kan andlighet vara ett sätt att öppna oss för nya insikter?

Vårens grupper är fullbokade. Mer information om höstens grupper kommer senare i vår.

Vi behöver inte vara beroende av droger eller alkohol för att uppleva att vi snurrar till våra egna liv. Ordet nykter betyder klar, som i en klar vätska eller en klar himmel. I den här gruppen undersöker vi vad vi behöver hitta klarhet i. Eller hur våra omedvetna beteenden styr våra liv mer än vi anar.

 

Under träffarna kommer vi jobba med följande frågeställningar: 

1.       Hur vill jag beskriva maktlöshet? 

2.       Kan jag känna tro och tillit? 

3.       Hur kan jag bli mer öppen för det oväntade i livet? 

4.       Vad händer i mig när jag ser tillbaka  på mitt liv? 

5.       Vi delar utifrån vilka insikter du fått av att dela med oss av våra liv. 

6.       Vad i mitt liv är jag redo att förändra? 

7.       Hur vill jag be min högre kraft om hjälp till förändring? 

8.       Vem/vilka behöver jag gottgöra? 

9.       När och på vilket sätt gottgör jag dem jag behöver gottgöra (utan att skada någon) 

10.    Hur gör jag ett dagligt arbete med stegen? 

11.    Hur vill jag använda bön och meditation i min vardag? 

12.    Hur vill jag beskriva mitt sätt att ge budskapet vidare? 

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

Vi pratar om oss själva och i jag-form.

Vi ger inte varandra råd.

Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

 

Obligatorisk introduktionsträff är söndag 29 januari Refugium i Allhelgonakyrkan

Gruppen kommer att hållas söndagar kl. 16.00 - 17.30 i Refugium, Allhelgonakyrkan med start vecka 5, söndag den 5 februari.

För mer information, kontakta Charlotte Dunér, charlotte.duner@svenskakyrkan.se