12 steg som en väg till ett andligt liv

I den här tolvstegsinspirerade gruppen möts vi och delar med oss så ärligt vi kan av våra livserfarenheter. Bara det vi själva vill. Kan andlighet vara ett sätt att öppna oss för nya insikter?

Anmälan krävs. Du är välkommen till gruppen efter att du fått bekräftelse via e-post.

Vi ses på Högbergsgatan 15A.
Gruppen ses under 12 veckor. Höstens datum kommer.

Det här är inte ett tolvstegsprogram där du behöver vara alkoholist, narkoman eller ha något annat substansberoende för att delta. Vi har ändå mycket att lära av Anonyma Alkoholisters tolv steg, och vi kan tillämpa stegen som en väg till egna insikter.

Vi kan alla uppleva maktlöshet, utan att det är kopplat till ett beroende av alkohol, narkotika eller för den delen medberoende. Ordet ”Nykter” betyder ”Klar”, som en klar himmel, eller en klar vätska. Att uppleva nykterhet handlar alltså inte bara om att sluta dricka alkohol, inte heller för den som druckit för mycket.

Det är bara första steget, att erkänna sitt beroende. De övriga elva stegen handlar om att göra en livsförändring som leder till ett andligt uppvaknande. Och det är det detta tolvstegsprogram syftar till.

Att vi delar en andlig resa som börjar med att vi sätter ord på det som vi är maktlösa inför; Kanske vardagens krav, ett omöjligt livspussel, förväntningar från omgivningen, att hamna i soffan och titta på Tv - för mycket, äta för mycket godis eller mat. förlust av fungerande relationer till familj eller vänner, för mycket jobb och resten av livet blir uddlöst och ensamt. Eller något helt annat.

Under träffarna kommer vi jobba med följande frågeställningar: 

1.       Hur vill jag beskriva maktlöshet? 

2.       Kan jag känna tro och tillit? 

3.       Hur kan jag bli mer öppen för det oväntade i livet? 

4.       Vad händer i mig när jag ser tillbaka  på mitt liv? 

5.       Vi delar utifrån vilka insikter du fått av att dela med oss av våra liv. 

6.       Vad i mitt liv är jag redo att förändra? 

7.       Hur vill jag be min högre kraft om hjälp till förändring? 

8.       Vem/vilka behöver jag gottgöra? 

9.       När och på vilket sätt gottgör jag dem jag behöver gottgöra (utan att skada någon) 

10.    Hur gör jag ett dagligt arbete med stegen? 

11.    Hur vill jag använda bön och meditation i min vardag? 

12.    Hur vill jag beskriva mitt sätt att ge budskapet vidare? 

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

Vi pratar om oss själva och i jag-form.

Vi ger inte varandra råd.

Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.