Katarinamodellen

Arbetsintegration i en läkande gemenskap. Katarinamodellen är ett viktigt diakonalt arbete anpassat för 2000-talet.

Katarinamodellen
– Arbetsintegration i en läkande gemenskap

Utanförskap är ett av de stora samhälls­problemen idag. Orsakerna kan vara många: från social isolering till arbetslöshet och sjukskrivning.

Katarina församling har sedan 2011 arbetat med arbetsintegration som ett verktyg för att erbjuda en väg tillbaka till arbetslivet och en meningsfull vardag. Vi tror att en arbetsgemenskap i en kyrklig miljö är en bra plats för att allt mer sudda ut gränser mellan olika samhällsgrupper.

I centrum står vår filosofi kring att ge hjälp till självhjälp och att sårbarhet kan bli till  styrka. Gemenskap, meningsfull sysselsättning och att bli tagen i anspråk, är viktiga nycklar för god rehabilitering och arbetsintegration. Att möta nya kollegor öppnar upp för nya insikter om oss själva.

Som praktikant i Katarina församling startar arbetspraktiken direkt. Förutom Katarina Kök & Café, som är vår café- och restaurangverksamhet i församlingshuset, ges även möjligheter i vaktmästeriet och administrationen. I starten sätter praktikanten själv upp mål för sin vardag, hälsa, fritid och sociala relationer tillsammans med en handledare.

När målen är satta startar ”12 steg till jobb och hälsa”, en gruppverksamhet i form av en 12-stegsinspirerad självhjälpsgrupp. Nästa steg är ett fördjupande utbildningsblock där praktikanten får praktiska verktyg och hjälp i allt från friskvård till konflikthantering. När praktikanten är redo ökar ansvaret och kan då själv vara med och välkomna och introducera nya praktikanter i programmet.

Fakta: Katarinamodellen

Hur ansöker man? 
Tryck här så får du upp en blankett i PDF format som du skriver ut och fyller i. Du kan också fylla i och skicka in den digitalt.

Mejl skickar du till: gabriella.luttrup@svenskakyrkan.se  

Vanlig brev: 
Gabriella Luttrup 
Katarina församling, 
Box 4015
102 61 Stockholm

Vad är Katarinamodellen?
Ett individ- och gruppbaserat program för arbetsintegration. Att vara praktikant hos oss är frivilligt, men väl hos oss är deltagande obligatoriskt.

Vilka tar vi emot?
Vårt mål är att ta emot 20 praktikanter varje år i. Vi tar in praktikanter i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Frivården, skolor och högskolor.

Vad består modellen av?
Den består av arbetspraktik, friskvård, självhjälpsgrupp och avslutande coachning.

Hur länge är man praktikant?
Det anpassas individuellt, från en vecka till två år.