Vision och mål

Läs mer om vår vision och hur vi lägger upp verksamheten i Katarina församling.