Begravning

Välkommen att ta ett sista farväl i Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan.

Begravning i Katarina församling

I begravningen tar de sörjande avsked av den döda och det är en viktig del av sorgearbetet. Vanligast är att bokning av tid och plats för begravningsgudstjänst sker genom en begravningsbyrå.

Om du inte anlitar en begravningsbyrå för begravningen, kontakta Katarina församlings bokning på leif.svedlund@svenskakyrkan.se eller 08-743 68 16. Telefontider till bokningen: mån–fre, kl 9.00–12.00.

BEGRAVNINGAR UNDER CORONA-PANDEMIN

Maxgränsen för antalet närvarande är just nu 300 personer i Katarina kyrka och 80 personer i Allhelgonakyrkan. Dessa gränser inkluderar spädbarn men exkluderar kyrkans personal och eventuella sångare och musiker som anhöriga själva har engagerat och vars medverkan prästen har bejakat.
 
Minnesstunder. Under Corona-pandemin finns en begränsning på 30 personer förutom eventuell personal vid minnesstunder i Allhelgonakyrkan och i Katarina församlingshus.

För information om minnesstunder i Högbergssalen i Katarina församlingshus, kontakta Katarina församlings bokning på leif.svedlund@svenskakyrkan.se eller 08-743 68 16. Telefontider till bokningen: mån–fre, kl 9.00–12.00.

VILL DU VETA MER OM BEGRAVNINGEN?

Läs mer på Svenska kyrkans temasida om begravning.

Gravplatser på Katarina kyrkogård

Vi har för närvarande inga nya urngravar eller kistgravar att erbjuda på Katarina Kyrkogård. Kyrkorådet i Katarina församling har beslutat att det inte skall upplåtas mark på kyrkogården för nya gravar de närmaste åren.
 
Som alternativ erbjuder vi möjligheten att gravsätta i den nyanlagda askgravplatsen på kyrkogården. En askgravplats är som ett mellanting mellan urngrav och minneslund. I askgravplatsen delar man utrymmet med andra, under en gemensam sten, men med en egen namnplakett på stenen. Tyvärr kan man inte boka gravplats i förväg på askgravplatsen vilket innebär att vi inte kan erbjuda möjligheten för makar att få vila i samma grav. Platserna går så att säga åt i takt med att gravsättning sker.

 

Gravärenden
Anna Escardo, 08-743 68 10, anna.escardo@svenskakyrkan.se   

 

Behöver du hjälp att hitta till en gravplats?
www.svenskagravar.se