Hargs Kyrka

Brukskyrkan som är en Mariakyrka

Välkommen till Hargs kyrka
”Brukskyrkan som är en Mariakyrka.”

Hargs kyrka härstammar från slutet av 1400-talet, men det enda som finns kvar från den tiden är kärnan av gråsten. Kyrkan har genomgått många förändringar under seklen. Ryssarna brände Roslagen 1719 och i mitten av 1700-talet byggdes Hargs kyrka om och förlorade därmed helt sin medeltida karaktär.
Tornet uppfördes 1781 och det gamla vapenhuset försvann. Sista stora yttre förändringen skedde 1803 då det branta gaveltaket sänktes och fick sin nuvarande höjd.
Under 1904-05 skedde en genomgripande restaurering som var förödande för kyrkans skönhetsvärde. Men 1953 var tankesättet helt annorlunda. Då arbetade man målmedvetet för att återställa den tidigare vackra interiören och och Hargs kyrka blev nu åter en av Upplands vackraste helgedomar.

Kyrkans inre är fylld av utrycksfulla kalkstenmålningar från 1514. Här finns också några medeltida inventarier bl. a. krucifixet på norra väggen, som är från 1300-talet och har suttit i den tidigaste kyrkan i Harg. Man har även bevarat ett processionskrucifix av 1300-talstyp.
Det vackra Madonnaskåpet är ett välarbetat uppländskt arbete från omkr. år 1500. Kyrkan har under åren fått gävor däribland de ståtliga ljuskronorna från 1600-1700-talen som hänger i koret och långhuset. Även altaret är en gåva, då Erik Oxenstierna och hans hustru Anna skänkte detta 1758-59 till kyrkan.

Skyddshelgon: Erasmus (Elmo). Helig biskop som var sjöfararnas och barnaföderskornas skyddshelgon och Nicolaus, barnens skyddshelgon (föregångare till Sankta Claus, jultomten) och även skyddshelgon för sjöfolk och resande bl.a.