Valö kyrka

Den vackra Mariakyrkan med minst 20 st Mariatecken och inredd i Marias blå färg. Tre utsökta altarskåp pryder väggarna. 

Överhuvudtaget är Valö kyrka mycket intressant och sevärd med sin rikedom av medeltida kalkmålningar och många värdefulla inventarier. Få landskyrkor i Uppland förmår bjuda på något motsvarande. Tre altarskåp i en landsortskyrka tillhör inte vanligheten. Valö kyrka kan emellertid berömma sig av detta faktum. Samtliga är från medeltiden. Det skåp som nu ses på altaret är ett arbete från Antwerpen omkring år 1515. De två andra är äldre och betydligt mindre. Ett är svenskt och
ett är tyskt. Båda förfärdigades under 1400-talets första hälft.

År 1926 återinvigdes kyrkan av ärkebiskop Nathan Söderblom efter omfattande restaurering.

1766 minskade interiörens skönhetsvärde eftersom väggarnas målningar överkalkades och fönsteröppningar vidgades.

Under åren runt 1500 gjordes stora om- och tillbyggnader. Vapenhus och sakristia uppfördes, och tegelvalven med sitt vackra stjärnmönster, som ribbsystemen bildar, blev slagna vid den här tiden. Kyrkorummets väggar av gråsten har daterats till slutet av 1200-talet.