Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Roslagens norra pastorat Besöksadress: Drottninggatan 17, 74232 östhammar Postadress: Box 51, 74221 Östhammar Telefon:+46(173)42800 E-post till Roslagens norra pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valö kyrka

Mariakyrka

Överhuvudtaget är Valö kyrka mycket intressant och sevärd
med sin rikedom av medeltida kalkmålningar och många
värdefulla inventarier. Få landskyrkor i Uppland förmår bjuda
på något motsvarande.

Tre altarskåp i en landsortskyrka tillhör inte vanligheten.
Valö kyrka kan emellertid berömma sig av detta faktum.
Samtliga är från medeltiden. Det skåp som nu ses på altaret
är ett arbete från Antwerpen omkring år 1515.
De två andra är äldre och betydligt mindre. Ett är svenskt och
ett är tyskt. Båda förfärdigades under 1400-talets första hälft.

År 1926 återinvigdes kyrkan av ärkebiskop Nathan Söderblom efter omfattande restaurering.

1766 minskade interiörens skönhetsvärde eftersom väggarnas målningar överkalkades och fönsteröppningar vidgades.

Under åren runt 1500 gjordes stora om- och tillbyggnader.
Vapenhus och sakristia uppfördes, och tegelvalven med sitt
vackra stjärnmönster, som ribbsystemen bildar, blev slagna
vid den här tiden.


Kyrkorummets väggar av gråsten har daterats till slutet
av 1200-talet.

 

Valö kyrka och kyrkogård.

Tel: 0173 428 24