Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning i Svenska kyrkan

När någon dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Då överlämnar vi den som dött till Gud.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Välkommen att kontakta växeln, tel 0173-428 00 för att få hjälp med dina frågor. En av prästerna tar sen kontakt och bokar in begravningssamtal och där du får stöd och hjälp med planeringen av begravningen. 

Församlingshemmen står till förfogande för eftersamling.

Pastoratets församlingshem 

Bårtäcken

Roslagens norra pastorat: Harg, Öregrund, Valö, Östhammar och Börstil