Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning i Svenska kyrkan

Max 50 personer med anvisad plats inkl personal är det som gäller för hur många som kan samlas för en begravningsgudstjänst just nu (1 juni 2021).

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Välkommen att kontakta vår växel där Anneli eller Kerstin svarar: tel 0173-428 00 för att få hjälp med dina frågor. En av våra präster tar sen kontakt och bokar in begravningssamtal och där du får stöd och hjälp med planeringen av begravningen. 

Våra församlingshem står till förfogande för eftersamling.

"Skriften Om begravning" är inte publicerad