En grusväg med mittsträng av gräs går genom skogen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner är en studiegrupp om miljö och klimat i Norra Roslagens pastorat

Vårt ansvar i Guds skapelse

 Sommaren 2018 gulnade bladen på den stora björken vid vår garageuppfart redan i mitten av juli. Samtidigt som vi tillbringade långa sköna kvällar ute var njutningen tveeggad. Något var uppenbarligen fel. Bränder härjade skogarna och bönder blev utan skörd.

Greta Thunberg vände ångesten i handling när hon i augusti började sin skolstrejk för klimatet varje fredag. Vad kunde vi göra? Vår generation har ändå mer ansvar än hennes, kände vi. Det är ju under vår tid på jorden som miljöproblemen växt till den gigantiska dimension de har idag, med massutrotning av arter och en global uppvärmning, som enligt FN:s rapporter måste stoppas omedelbart om den inte ska få katastrofala följder för livet i världen. Varför har vi inte lyssnat till varningarna?

Vi var båda aktiva i församlingen, där vi också varit med och startat en liten samtalsgrupp om tro och liv. När vi samlades till det första mötet för hösten upptäckte vi att många med oss delade oron för miljö och klimat och undrade vad vi i våra egna liv kunde göra. Hur kunde vi - sent om sider - ta ansvar för att få stopp på ett överutnyttjande av skapelsen, som är på väg att leda mänskligheten i fördärvet?

Nu tre år senare har vi avverkat flera böcker tillsammans i Kyrkans vänner, som vi kallar oss. Vi lär oss mer om skapelsen och oss själva genom våra egna erfarenheter i trädgårdar, skogar och sjöar. Vi läser tillsammans, till exempel påven Franciskus bok om hur rättvisa i världen och omsorg om jorden måste höra ihop. Men vi går också till handling, både i våra egna liv och genom att påverka politiker och andra makthavare.

Det vi läser försöker vi också koppla till hur det ser ut på vår egen del av Guds skapelse, här i Roslagen. Varför mår torsken i Östersjön dåligt? Det utforskade vi genom ett studiebesök på SLU Aqua, där generösa forskare delade med sig av sina kunskaper. Hur går det till att sköta en skog väl? Det lär vi oss genom att läsa, men också genom studiebesök hos skogsägare.

Har naturen rättigheter rentav, som människan behöver ta ansvar för?

Som kristna är det också viktigt för oss att se vilken roll kyrkan kan spela. Vi har utforskat vad det gör för skillnad att be MED skapelsen, inte bara för den. Kanske hjälper det oss att förstå att vi också är del av samma ekosystem och beroende av alla medskapelser runt omkring oss? Har naturen rättigheter rentav, som människan behöver ta ansvar för?

Nu funderar vi på vad vi ska lära oss härnäst. Det är så mycket vi inte vet. Men viljan har vi, att ta ansvar i den Guds skapelse vi ingår i som starka och sårbara människor.

Ninna Edgardh och Anna Karin Hammar,  boende i Öregrund.