Foto: Christian Bonde

Svenska kyrkans unga

The Holy Squad

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

I Norra Roslagens Pastorat har vi en lokalavdelning till Svenska kyrkans unga, SKU The Holy Squad. Vi är en härlig gemenskap med dryga 40 medlemmar. Vi  är med och bestämmer vad vi ska göra på församlingens ungdomskvällar och hjälper till och deltar i dem. Vi åker också på läger och utbildningar tillsammans.

Vi vill vara en öppen gemenskap av unga som vill dela och upptäcka kristen tro. Hos oss är alla välkomna och accepterade och älskade för precis de som de är!

Vill du veta mer om SKU The Holy Squad kan du kolla vår facebooksida:

www.facebook.com/sku the holy squad

eller vår https://instagram.com/sku the holy squad

Du kan också höra av dig till Christian Bonde, tel 0173-428 17.

Välkommen till SKU The Holy Squad hälsar vår maskot Llaman!