Behandling av e-post med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Behandling av e-post

Ett e-postmeddelande innehåller alltid personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (namn, e-postadress samt ev. ytterligare uppgifter du anger i meddelandet) genom att läsa, hantera och tillfälligt lagra meddelandet i Outlook samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom stiftsorganisationen. Om ditt e-postmeddelande rör ett ärende som ska diarieföras, kommer konversationen att flyttas från Outlook och sparas i digital form alternativt skrivas ut på papper samt arkiveras i enlighet med Svenska kyrkans arkivregler. Är ärendet av tillfällig karaktär, raderas de meddelanden som har skickats mellan oss när konversationen är avslutad. 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Uppsala stifts integritetspolicy.