Foto: M Antonsson IKON

Biskopsvisitation

Biskop Karin Johannesson besökte pastoratet 19-21 och 24 oktober 2021

Kungörelse

Vid biskopsvisitation i Roslagens norra pastorat
den 19–21 och 24 oktober 2021
Notarie: Erik Berggren


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Den 19 – 21 och 24 oktober 2021 kommer jag att förrätta visitation i Roslagens norra pastorat
enligt bifogade program. Visitationens tema är ”Det är aldrig kört!” med ett särskilt fokus på
hoppet utifrån oroväckande larmrapporter om klimatet, ökad polarisering mellan olika grupper
i samhället, bristande äldreomsorg, psykisk ohälsa etc. Min förhoppning är att dessa dagar skall
styrka oss i vår tro, öppna oss för omprövning och hjälpa oss att gemensamt möta framtiden.
Alla som tillhör församlingen är varmt välkomna att delta i gudstjänster och andra offentliga samlingar under visitationen.


Uppsala den 3 oktober 2021
Karin Johannesson
Biskop

Visitationspredikan

Biskop Karin Johannesson