Foto: M Antonsson IKON

Biskopsvisitation flyttas fram

Program för biskop Karin Johannesson visitation i Roslagens norra pastorat (nedanstående datum ej giltiga längre).

Tisdag 12 maj
Valö kyrka kl 09.00
Morgonmässa
Kyrkfrukost för alla efteråt i församlingshemmet.

Onsdag 13 maj
Öregrunds kyrka kl 09.00
Morgonbön

Östhammars församlingsgård kl 18.30
Café Existens. Inbjudna gäster. Fika under kvällen.

Torsdag 14 maj
Hargs kyrka kl 09.00
Morgonbön

Söndag 17 maj
Börstils kyrka kl 11.00
Visitationshögmässa. Medverkan av körer.
Mingel i församlingsgården efteråt.