Foto: Anna Norlin, Almunge pastorat

Välkommen till Almunge pastorat!

Almunge pastorat består av knappt 4.000 kyrkotillhöriga. I pastoratet idag finns 3 församlingar med 4 medeltida kyrkor, 4 kyrkogårdar och 3 församlingsgårdar. Vi är ett landsbygdspastorat med stor barnverksamhet i både Almunge och Knutby. Vi har också ett aktivt musikliv. Vår målsättning enligt FIN (församlingsinstruktion): Vi vill vara en naturlig mötesplats för alla människor, i vardag och i fest. En plats för samtal, liv i gemenskap och andlig växt. Kontakta oss om du har frågor, 0174-151 50.

Välkommen till vägkyrka i Almunge kyrka mån 26/7  till lör 31/7 samt mån 2/8 till 7/8. Vi bjuder på enkelt fika!

Välkommen till vägkyrka i Knutby kyrka mån 2/8 till lör 7/8 samt ons 11/8 till lör 14/8. Vi bjuder på enkelt fika!

Välkommen till vägkyrka i Bladåkers kyrka mån 9/8 och tis 10/8. Vi bjuder på enkelt fika! 

Almunge pastorat och coronapandemin 

Under rådande pandemi följer Almunge pastorat de riktlinjer som ges via Folkhälsomyndigheten.

Gudstjänst på söndagar: Från 1 juni firar vi fysisk gudstjänst på söndagarna, ofta utomhus. Se kalender och affischer för aktuell information. I dagsläget är det tillåtet att vara 50 personer på gudstjänster inomhus (100 utomhus), förutsatt att det finns en anvisad plats som gör det möjligt att på ett enkelt sätt hålla avstånd. I Bladåker och Faringe kyrkor är det plats för färre, ca 25 och 30 personer enligt den regeln. Under sommaren 2021 kommer antalet tillåtna besökare att höjas succesivt, förutsatt att smittläget så tillåter, enligt den plan regeringen lagt fram.

Webbandakter: De digitala gudstjänsterna har blivit populära och vi kommer att fortsätta med dem men i enklare form. De publiceras som tidigare via hemsida och sociala medier på söndagar kl. 11.

Torsdagsmässa: På torsdagskvällar kl. 18 firar vi mässa i församlingsgården. Efter midsommar flyttar vi in i Almunge kyrka.

Dop, vigsel och begravningar firar vi utifrån samma förutsättningar som gudstjänst. Välkommen att boka via expeditionens telefon 0174-151 50 eller mejl almunge.pastorat@svenskakyrkan.se.

Barn, konfirmand och ungdom: Verksamheten har varit igång i viss mån under våren och startar som vanligt till hösten. Se hemsidan för information om grupper och verksamhet.

Vuxen: Vidare hoppas vi komma igång med den ordinarie vuxenverksamheten, såsom körer, träffpunkter, soppluncher m.m. till hösten.

Behöver du någon att samtala med?
Dagtid når du församlingens präster via telefon/sms/mejl.
Mattias Stockhaus, kyrkoherde. 0174-151 68 eller 073-071 47 72
Trude Gran, komminister, 0174-151 57 eller 070-583 46 15 
Marita Erlandsson, diakon, 0174-151 52 eller 070-559 89 10

Jourhavande präst når du alla nätter mellan kl 21-06.
Ring 112 och begär jourhavande präst.

 

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?
Fyll i blanketten nedan, skriv ut, signera och skicka till:

Almunge pastorat, Almunge församlingsgård 7, 740 10 Almunge

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

ALmunge pastorat

Län, Kommun & Stift: Uppsala

Telefon: 0174-151 50
Helgfri Mån-Tis 13-15
Helgfri Ons-Tor 10-12


almunge.pastorat@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress:
Almunge församlingsgård 7
740 10 Almunge

För närvarande är expeditionen stängd för besök
men ring eller mejla oss gärna.