Foto: Kristin Lidell / IKON

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg och sociala arbete och är en av kyrkans grundläggande uppgifter. Själva ordet diakoni kommer från grekiska och betyder tjänst. Men diakoni är mer än ord. Det är ett handlingens och närvarons språk. Att "dela för att hela" skulle kunna beskriva diakonins hjärta.

Jesus visar medmänsklighet i allt han gör och uppmuntrar oss att göra likadant. Därför är grunden för det diakonala arbetet Guds kärlek som den möter oss i Jesus Kristus.

Så ska församlingen använda sin tro i konkret handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Vi ska bemöta varandra, djuren och naturen med solidaritet och respekt.

Diakonin utförs av alla i församlingen och leds av diakonen som har ett särskilt ansvar genom sin vigning till diakon.

Du känner igen en diakon på det här halsbandet med en duva och ett kors omringade av en cirkel.

Foto: Madelen Zander / IKON

Det är en påminnelse om att Gud kommer till oss med hopp. Oavsett hur mörkt det känns så ser Gud möjligheter för oss.

På samma sätt kom Gud med hopp till Noa då alla befann sig på Arken och inte visste om de någonsin skulle få fast mark under fötterna igen. Duvan som sändes ut av Noa återkom till Arken med en olivkvist - beviset på att det fanns nya möjligheter.

I Almunge pastorat finns det diakonala arbetet med i allt vi gör, bl.a. i mötesplatser som Kyrkis, sopplunch, ungdomscafé, träpunkter, sommarkul, sommarutflykter och julaftonsfirande.

Foto: Magnus Aronson / IKON

Vi har varsin bit och det handlar om att hjälpas åt!

 

Alla som vill kan ta kontakt med diakonen i kyrkan, du måste inte vara medlem eller troende. Det räcker med att vara människa.

Välkommen att ta kontakt när du vill ha någon att samtala med kring din livssituation:

  • vid sorg och sorgebearbetning
  • om tankar kring livsfrågor
  • när du behöver stöd och hjälp
  • vid ekonomisk utsatthet
  • när du vill komma in i en gemenskap

Diakonen har utbildning för och erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Du når diakon Marita Erlandsson på telefon 0174-151 52

Foto: Jesper Wahlström / IKON

Act svenska kyrkan – världsvid diakoni
Diakoni handlar om att tjäna sin medmänniska, inte bara där vi bor, men också i andra delar av världen.
Act Svenska kyrkan är en del av alliansen Action by Churches Together (kyrkor tillsammans i handling.) Den består av fler än 150 kyrkor och trosbaserade organisationer över hela världen, och är en av världens största biståndsallianser. Tillsammans arbetar vi långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.
Act Svenska kyrkans vision är liv i Guds rike, en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred.
Läs gärna mer om det internationella arbetet på: svenskakyrkan.se/act
Vill du vara med och engagera dig i vår världsvida diakoni? Tillsammans kan vi verka för alla människors rätt till ett värdigt liv.
Är du intresserad, kontakta marita.erlandsson@svenskakyrkan.se, pastoratets diakon och samordnare, 0174-151 52