Meny

Diakoni

DIAKONI – Att bry sig om medmänniskan särskilt den i utsatt läge!

Ja, det är vad diakoni handlar om. Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonein som betyder ”att tjäna” – att tjäna sin medmänniska.
 
Jesus uppmanar och uppmuntrar oss att tjäna varandra. Han har också visat genom sitt liv här på jorden hur vi bör leva. Vi ser hur han ställde upp på den utsattas sida, ja han upprättade och stärkte människor.
Uppdraget diakoni har Jesus gett till oss alla i kyrkan, både som enskilda individer och som gemenskap och organisation.
 
Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra allt vårt liv. Ja det handlar om hur vi bemöter varandra på ett bra sätt: 
  • att vi respekterar varandra oavsett ålder, kön, tro eller nationalitet.
  • att vi lyssnar aktivt till medmänniskan och ger stöd som stärker och upprättar.
  • att vi uppmuntrar varandra och förmedlar hopp.
  • att vi vågar stå upp för den som är utsatt och inte orkar göra sin röst hörd.
  • att vi arbetar för att förebygga ohälsa och utsatthet.
Diakoniingrediensen ska finnas med i allt vi gör i vårt liv. I olika situationer behöver vi extra mycket diakoni ja när livet krisar till sig  på olika sätt, t.ex. sjukdom, misshandel, oro, sorg, ensamhet, arbetslöshet.

 

Vad kan vi som gemenskapen kyrka göra?

 

Det här gör vi nu:

  • ger stöd i olika former utifrån behov till enskilda personer och familjer i utsatta lägen.
  • har mötesplatser där vi kan uppmuntra och stötta varandra. Här finns också personal att samtala med t.ex. kyrkis (öppen förskola), sopplunch, ungdomscafé, träffpunkt, sommarkul, julaftonsfirande.
  • har kontakt och samverkar med andra i samhället som skolor, socialtjänst och inom vård och omsorg (kommunal, landsting och privata alternativ) t.ex. sommarutflykt med träffpunkt och kommunens dagverksamhet Källan.

Hör av dig om du behöver stöd , undrar över något eller har idéer!  

 

diakonemblem

Diakonemblem eller brosch  bärs av vigda diakoner.
Det påminner oss alla om var ursprunget och kraften till diakoni kommer ifrån:
Gud  = Skaparen – Befriaren – Livgivaren
Duvan med olivkvisten visar att diakoni
handlar om att komma med hopp om liv.