Foto: Anna Norlin

Almunge kyrka

Medeltida kyrka från 1200-talet med Albertus Pictor målningar

Almunge kyrka härrör i sina äldsta delar från medeltiden ca 1200-talet.
Man tror att kyrkans placering är en gammal kultplats dit människorna redan innan vi blev kristna vallfärdade. Detta var när kyrkan byggdes en udde mellan två sjöar och där vägarna från Husby Långhundra, Faringe och Knutby möttes.

På 1400-talet välvdes kyrkans tak, sakristia och vapenhus tillkom. Även de berömda målningarna av Albertus Pictor skapades. Naturligtvis kunde han inte själv utföra målningarna, utan man tror numera att Almunge kyrka dekorerades av ett arbetslag lett av sin mästare.   

I mitten av 1600-talet förlängdes kyrkan mot öster med det nuvarande stjärnvälvda koret och i samband med denna ombyggnad kalkades målningarna över, liksom man gjorde i de flesta kyrkor på den tiden. 1911 togs målningarna fram igen.

Den ståtliga altarauppsatsen är utförd av snickaren Carl Spak 1717. Han hade ett år tidigare hade tillverkat predikstolen, som var en gåva till kyrkan av fru Elisabeth Bure i Seglinge. Altarringen är från 1765.

1834 togs fönster upp längs norrsidan, som innan dess varit fönsterlös och 1886 fick fönstren i långhuset sitt nuvarande utseende med spröjsverk av gjutjärn och färgat glas.

År 1930 utfördes målningar i koret och långhusets 1600-tals varv av Yngve Lundström.

1862 rengjordes murarna och den nuvarande bänkinredningen tillkom. 1986 fick kyrkan sin nuvarande färg.

Den senaste rengöringen av väggar och valv blev klar våren 2019.

Kyrkogården hara utvidgats vid ett flertal tillfällen, redan på 1600-talet åt öster och därefter åt söder och väster. På 1920-talelt tillkom den lägre delen i sydväst. Numera finns också en vacker minneslund.

Klockstapeln fick sitt nuvarande utseende på 1790-talet. Den gamla klockbocken kläddes då in med brädor. Man vet att den reparerades 1623 och därefter tror vi att den har funnits på samma plats sendan 1500-talet. 

Almunge församlingsgård tillkom 1994 och det finns möjlighet att hyra den vid begravning, dop och vigsel.

Både Almunge kyrka och församlingsgård finns belägen vid väg 282 mittemot Almunge vårdcentral och skola