Foto: Jenny Sigeman / IKON

Gravrätt och Gravskötsel

Det städas och fixas nu på våra kyrkogårdar efter vintern. Grus krattas bort och gräsmattor lagas. Gravarna görs redo för vårblommorna som kommer nästa vecka. I samband med detta kommer vi att slå på vattnet på kyrkogårdarna (om det inte blir väldigt kalla nätter). Ni kan också hjälpa oss med vårfixet såsom att ta hem era gravlyktor, ta bort kransar och granris. Detta gäller givetvis inte er som har årsskötsel för då tar vi hand om det. Vidare kan vi alla vara lite extra duktiga på att sortera soporna. Det är jätteviktigt att inte slänga någon plast i de gröna komposttunnorna. Vi är otroligt tacksamma för er hjälp. //Kyrkvaktmästarna

Foto: Magnus Aronsson / IKON

Gravrätt

Gravrätt erhålls för en tid av 25 år som sedan kan förlängas med 25 års intervaller. Motivet med att inte förlänga gravrätten automatiskt är att man verkligen tänker efter hur man vill ha det i familjen eller släkten.
Det blir också lättare för kyrkoförvaltningen att hålla sina uppgifter om de anhöriga uppdaterade.
På flera av våra kyrkogårdar saknas uppgifter om gravrättsinnehavare.
Kontakta oss gärna om du är osäker på vem som är gravrättsinnehavare
för en viss grav.

 

Gravskötsel

Om du vill ha hjälp med att sköta en gravplats kan du beställa gravskötsel genom oss.
Vi erbjuder löpande 1 års avtal som ex. kan innehålla vattning, rensning av ogräs, plantering av vår- och sommarblommor samt krans till Allhelgona.
Kontakta oss för prisuppgift, beställning eller om du har synpunkter på gravskötseln.

Dekorationer
Ljuslyktor av trä får av brandsäkerhetsskäl inte förekomma, inte ens om du placerar ett batteridrivet ljus i lyktan, nästa gång kan någon annan ställa dit ett levande ljus. Ljus hör till kyrkogården. Men vi tillåter inte ljusslingor, inte heller lysande rådjur och renar för att nämna något. Kyrkogården är ingen villaträdgård. 
Laddningsbara värmeljus eller naturtrogna ljus som drivs med batterier är tillåtet året runt på kist- och urngravar, ingen risk för brand. På övriga gravytor som kyrkogårdsförvaltningen sköter tas de bort. Tänk på att alla lampor drivs av batterier eller solceller. De får inte kastas bland vanligt avfall utan ska lämnas till återvinningscentralen. 

VIKTIG INFORMATION

Det åligger gravrättsinnehavaren att hålla sin gravplats i  ordnat
och värdigt skick.
TÄNK PÅ SÄKERHETEN!
Om stenen behöver åtgärdas ska detta göras skyndsamt.
Inga föremål får förvaras bakom gravvården eller utanför blomramen.

 

Har ni en GRÖN SKYLT vid er gravsten?

På våra 4 kyrkogårdar finns just nu gröna kontaktskyltar uppsatta på gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare.

Det är viktigt för oss att få kontakt med anhöriga för att få detta registrerat.

Tack för hjälpen!

 

Kontaktuppgifter

Vid  frågor och funderingar om gravärenden, vänd dig till:

maria.w.jansson@svenskakyrkan.se, kyrkvaktmästare 0174-151 64
Hon nås säkrast på torsdagar 9-15

almunge.pastorat@svenskakyrkan.se 0174-151 50
Helgfri mån-tis 13-15
Helgfri ons-tor 10-12