Foto: Anna Norlin

Gravrätt och Gravskötsel

Det är mycket pyssel att sköta en gravrätt. Det skall vattnas, rensas ogräs, trimmas gräs runt planteringsram och gravsten, planteras och vissna blommor tas bort. Långt ifrån alla hinner med det och det kan vi i Almunge pastorat hjälpa er med. Kanske gräva ner en planteringslåda så det inte behöver vattnas lika ofta eller så sköter vi all skötsel åt er. Har ni funderingar angående detta slå bara expeditionen en signal eller prata med någon av våra vaktmästare så kan ni få svar på era funderingar. Expeditionen: 0174- 15150.

Foto: Anna Norlin

Gravrätt

Gravrätt erhålls för en tid av 25 år som sedan kan förlängas med 25 års intervaller. Motivet med att inte förlänga gravrätten automatiskt är att man verkligen tänker efter hur man vill ha det i familjen eller släkten.
Det blir också lättare för kyrkoförvaltningen att hålla sina uppgifter om de anhöriga uppdaterade.
På flera av våra kyrkogårdar saknas uppgifter om gravrättsinnehavare.
Kontakta oss gärna om du är osäker på vem som är gravrättsinnehavare
för en viss grav.

 

Gravskötsel

Om du vill ha hjälp med att sköta en gravplats kan du beställa gravskötsel genom oss.
Vi erbjuder löpande 1 års avtal som ex. kan innehålla vattning, rensning av ogräs, plantering av vår- och sommarblommor samt krans till Allhelgona.
Kontakta oss för prisuppgift, beställning eller om du har synpunkter på gravskötseln.

Dekorationer
Ljuslyktor av trä får av brandsäkerhetsskäl inte förekomma, inte ens om du placerar ett batteridrivet ljus i lyktan, nästa gång kan någon annan ställa dit ett levande ljus.
Laddningsbara värmeljus eller naturtrogna ljus som drivs med batterier är tillåtet året runt på kist- och urngravar, ingen risk för brand. På övriga gravytor som kyrkogårdsförvaltningen sköter tas de bort. Tänk på att alla lampor drivs av batterier eller solceller. De får inte kastas bland vanligt avfall utan ska lämnas till återvinningscentralen. 

VIKTIG INFORMATION

Det åligger gravrättsinnehavaren att hålla sin gravplats i  ordnat
och värdigt skick.

Om stenen behöver åtgärdas ska detta göras skyndsamt.
Inga föremål får förvaras bakom gravvården eller utanför blomramen.

 

Har ni en GRÖN SKYLT vid er gravsten?

På våra 4 kyrkogårdar finns just nu gröna kontaktskyltar uppsatta på gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare.

Det är viktigt för oss att få kontakt med anhöriga för att få detta registrerat.

Tack för hjälpen!

 

Kontaktuppgifter

Vid  frågor och funderingar om gravärenden, vänd dig till:

Expeditionen:

almunge.pastorat@svenskakyrkan.se 0174-151 50
Helgfri mån-tis 13-15
Helgfri ons-tor 10-12

Foto: Anna Norlin