Foto: Maria Jansson

Bladåkers kyrka

Medeltida altarskåp med Jungfru Maria

 

Bladåkers kyrka är en av två församlingskyrkor i Knutby-Bladåkers församling. Bladåkers kyrka tillkom på 1400-talets senare del eller början av 1500-tal. Samtidigt med kyrka byggdes kyrkogårdsmur och stigluckor. Sakristian är äldst och uppfördes troligen under 1200-talet.

Vapenhusporten är gjord av tre väldiga träplankor och ser uråldrig ut. Dörren kommer från 1500-talet men smidet är äldre kanske från 1200-talet.

Inne i kyrkan är det ljust och smyckat med vackra målningar och stora fönster. Kyrkan är helgad åt S:t Edgidius som var skogsfolkets och bågskyttarnas skyddspatron.

Kyrkans väggmålningar är vackra och målades 1623 men dock vet man inte vem målaren är. Det har målats över, men togs fram 1926.

Kyrkans främsta medeltida inventarier är ett skåp med Jungfru Marias bild. Skåpet är tillverkat i Stockholm eller Åbo. På dörrarnas insida är det fyra heliga jungfrur målade, men det är bara en som är känd, S:t Apollina. Hon bär en tång med en tand i sin hand, hon är tandläkarnas skyddshelgon.

Altartavlan är magnifik och föreställer Jesus på korset. Anna Maria Ehrenstrahl har utfört målningen och skänkte den året 1698 till Bladåkers kyrka.

Predikstolen står som ovanligt är på högra sidan i kyrkan. Den skänktes 1709 av fru Margareta Månesköld på Rungarns gård.

Klockstapeln ligger ca 200 meter från kyrkan vid vägen till Gimo. Den uppfördes sannolikt 1748.

Den gamla skolmatsalen är numera vår församlingssal. Den är belägen vid kyrkan och går att hyra vid begravning, dop och vigsel.