Information och kontaktuppgifter

Information om Almunge pastorat

Almunge pastorat består av knappt 4.000 kyrkotillhöriga. I pastoratet idag finns 3 församlingar med 4 medeltida kyrkor, 4 kyrkogårdar och 3 församlingsgårdar. Vi är ett landsbygdspastorat med stor barnverksamhet i både Almunge och Knutby. Vi har också ett aktivt musikliv.
Vår målsättning enligt FIN (församlingsinstruktionen):
”Växa tillsammans i tro, hopp och liv”

Expeditionen i Almunge församlingsgård är öppen och vår telefontid är enligt nedan:

Helgfri Mån - Tis 13.00 - 15.00
Helgfri Ons - Tor 10.00 - 12.00

0174-151 50

almunge.pastorat@svenskakyrkan.se