Foto: Maria Jansson

Faringe kyrka

En medeltida kyrka med helgonskulpturer i trä

Faringe kyrkan är byggd i slutet av medeltiden. Faringe socken med egen kyrka har funnits sedan slutet av 1200-talet. Man vet inte om kyrkan låg på nuvarande ställe och mest troligt var den en träkyrka då.

Vapenhuset tillkom något senare och nuvarande sakristia uppfördes 1755 på grunden av den gamla.

Vapenhusets målningar är de enda i kyrkan, som i någon större utsträckning bevarats, men eftersom de är så fragmentariska så är det väldigt svåra att tyda vad de föreställer.

Kalkmålningarna målades av Lars målare år 1515.

De finns flera medeltida inventarier som mest troligt kommer från en tidigare träkyrka.

Det stora triumfkrucifixet hänger på sin riktiga plats i triumfbågen framför koret. Det kommer från 1400-talet, övertaget från en äldre kyrka.

Altartavlan föreställer Kristi gravläggning och levererades 1801 av professorn vid Konstakademin CW Svedman.

Predikstolen är utförd 1739 av bildhuggaren Gottlob Rosenberg, ett av hans sista bildhuggararbeten.

Läktarbarriären är skuren i brosk-barock, keruber som tittar ner på församlingen i nacken.

Bänkinredningen tillverkades 1714 av ett par allmogesnickare från Knutby.

Det finns flera helgonskulpturer som är snidade i trä. Det är t.ex. madonnor, S:t Eskil – södermanlands apostel, och många andra kända helgon. 

Den äldsta föremålet i kyrkan är dopfunten , som troligen är från 1200-talet.

Klockstapeln är från 1668 och fick först 1824 sin nuvarande inklädnad.

Faringe bygdegård är belägen vid kyrka och kan hyras ut vid begravningar, dop och vigslar. Kontakta: Hanna Westergren, 072-013 59 94 eller hwestergren@gmail.com