Samtal och stöd

Möjlighet för samtal och stöd!

När vi känner oro, ensamhet, trötthet, har problem i livet, funderar över meningen med livet då behövs en medmänniska som lyssnar.  Ofta har vi medmänniskor i närheten men ibland inte och ibland behöver vi kontakt med någon ”utifrån” att prata med och få stöd av.
 
Här i pastoratet kan du kontakta någon av oss präster och diakon för enskilt samtal.
 

    Vi kan också tipsa om andra samtalskontakter i kyrkan och samhället. 
    Kyrkans familjerådgivning kan man också vända sig till. Läs mer.