Foto: Johannes Frandsen / IKON

Barn- och ungdomsverksamhet

Välkomna till våra verksamheter för barn och familjer!

Alla grupper startar igen vecka 36 på samma tider som förut, se nedan.

Glädjande nog är det många barn som vill vara med i våra grupper. För Kyrkis - Öppen förskola har vi ingen anmälan, men  däremot i övriga grupper. 

Ni anmäler Almunges barnverksamheten hos expeditionen, 0174-151 50 alt. almunge.pastorat@svenskakyrkan.se och för Knutbys barnverksamhet hos Mattias Andersson, 0174-151 65 alt. sms:a 070-254 15 52.

Almunge församlingsgård

Har du frågor hör av dig till Anette Wahlström, 0174-151 54 alt. sms:a
070-583 48 90

Måndag  09.00-12.00  Kyrkis - Öppen förskola, 0-5 år barn med vuxen. 
Tisdag    16.00-17.30 Klapp & Klang, 4-5 år
Onsdag  13.00-15.00  Miniorer, F-klass - åk 1.
Torsdag 15.00-17.00 Juniorer, åk 4-7.
Fredag   09.00-12.00   Kyrkis - Öppen förskola, 0-5 år barn med vuxen
Fredag   13.00-15.30 Mini-juniorer åk 2-3. 

Knutby församlingshem

Har du frågor hör av dig till Mattias Andersson, 0174- 151 65 alt. sms:a 070-254 1552. 

Tisdag (varannan) 13.30-15.30 Eftiz, fr åk 7.
Onsdag  09.30-14.00 Kyrkis - Öppen förskola, barn med vuxen. 
Onsdag  15.30-17.30 Juniorer, åk 2-6.
Torsdag 14.15-16.00 Miniorer, F-klass - åk 1.
Torsdag 17.00-18.45 Barntimmar, 4-5 år.
Fredag 19.00- 23.00 Ungdomscafé (tre gånger/termin)

Välkommen!

Foto: Josefin Casteryd / IKON