Foto: Johannes Frandsen / IKON

Begravningsombud

en person som utses av Länsstyrelsen som en form av kontrollant

I Almunge pastorat är det Arne Nordesjö som är begravningsombud. Ombudets uppgift är bland annat att skaffa sig kunskap om önskemål om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska också ta emot synpunkter och svara på frågor om begravningsverksamheten.

En annan uppgift är att kontrollera att begravningsverksamhetens budget är rimlig och att pastoratets ekonomi har en klart avgränsad del för begravningsverksamheten.

Kontaktuppgifter till begravningsombudet arne.nordesjo@gmail.com, 070-425 33 54