Ideella medarbetare

Är du intresserad av vad kyrkan är och gör här i Almunge pastorat?

Då är du en viktig pusselbit i vårt gemensamma uppdrag här i vår bygd. Vi är många personer med olika förmågor och talanger. Tillsammans är vi en stor resursbank och kan utföra mycket.

Vi har många ideella medarbetare redan nu som t.ex. vägkyrkovärdar,  internationella gruppen, hjälp med div. praktiska sysslor t.ex. vid julfirandet, musikanter, ledare i barngrupp. Det behövs fler personer som vill vara delaktiga i kyrkans liv på ideell basis.

Ja, visst finns anställda och förtroendevalda men det räcker inte och kyrkan är något annat än ett vanligt bolag eller företag. Vi är en gemenskap som ska leva och ta vara på vad Gud ger oss, det glada budskapet och att leva det här och nu.

Vi ska dela livet i både sorg och glädje. Almunge pastorat är en öppen folkkyrka, en gemenskap där alla behövs.
Alla har något speciellt att bidra med.

Vi märker att livet kan köra ihop sig. Det kan hända saker som gör att man inte orkar eller kan ordna allt själv. Då behövs stöd och hjälp av andra.
Då kan vi ha en "mänsklig resursbank" där människor kan hjälpa till på olika sätt.

Så fundera på vad just du är bra på. Vad tycker du om att göra? Hur är det med människorna nära dig? Vad ser du hos dem som skulle kunna vara till glädje i vårt gemensamma liv? Uppmuntra dem. Prata med dem om vad just de tycker att du kan bidra med.

Hör av dig till oss så pratar vi vidare! Du är värdefull och behövs!