Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Musikverksamhet

Musik är viktigt i våra församlingars arbete. Vi erbjuder körsång för barn och vuxna.

I Almunge pastorat finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att sjunga. Här finns tre vuxenkörer som regelbundet sjunger på våra gudstjänster, har konserter. Vi erbjuder också körsång i några av våra barn- och ungdomsgrupper. I dessa grupper finns förutom en kantor också barnledare med.

 

KÖRER

Barnkör i Almunge

Almunge kyrkokör

Faringesångarna 

Knutbykören