Meny

Musikverksamhet

Musik är viktigt i våra församlingars arbete. Vi erbjuder körsång för barn och vuxna.

I Almunge pastorat finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att sjunga. Här finns två vuxenkörer som regelbundet sjunger på våra gudstjänster, har konserter. Vi erbjuder också körsång i alla våra barn- och ungdomsgrupper. I de yngre grupperna upp till mellanstadiet blandar vi körsång med pyssel, lekar och fika. I dessa grupper finns förutom en kantor också barnledare med.

 

KÖRER

Barnkör i Almunge

Barnkör i Knutby

Almunge kyrkokör

Faringesångarna 

Bild: Magnus Aronson / IKON

Luciagudstjänst i Faringe 9/12 kl. 15.00

Vi söker barn och föräldrar som vill sjunga i familjekör tillsammans med Faringesångarna.

Övning följande torsdagar:
15/11, 23/11, 29/11 coh 6/12

Har du frågor kontakta kantor Sabine Hasse-Lass, 073-516 4803