Förtroendevalda

Ordförande Pastorats fullmäktige
Kjell Andersson, 070-408 08 01

Ordförande Pastorats kyrkoråd
Hans Nordström, 072- 557 61 35

Ordförande Almunge församlingsråd
Annicka Sandgren, 072-395 09 17

Ordförande Faringe församlingsråd
Kristina Green, 070-305 18 61

Ordförande Knutby-Bladåkers församlingsråd
Christer Hoverberg, 070-320 79 57