Bergsjö församling

Bergsjö, Ilsbo och Hassela kyrkor tillhör Bergsjö församling samt Heliga Trefaldighetskapell i Bergsjö och en kyrkoruin i Hassela. Vi firar gudstjänst, dop och vigslar och har begravningar på samtliga fem ställen.

Kära församlingsbor!

Den pågående pandemin har påverkat oss länge och nu går vi in i en period med särskilt hårda restriktioner. Församlingarnas verksamhet ska också utgå från de uttalanden biskopar gör i olika frågor. Här betyder det att maximalt åtta personer inklusive tjänstgörande personal får vistas på samma ställe samtidigt – oavsett om det är deltagare som sitter i kyrkbänken eller grupper av personer som träffas i ett annat sammanhang. Begravningar är undantagna regeln. För Bergsjö församling betyder detta från och med nu:

  • paus för samtliga grupper i församlingen till minst den 22 dec.
  • maximalt åtta personer inklusive tjänstgörande personal får delta under mässor, dop, vigslar och andra aktiviteter. Regeln gäller till minst den 22 dec.
  • Vid begravningar får 20 personer delta utöver tjänstgörande personal.

Ställ inte in dop, vigslar och begravningar! Du kan antingen senarelägga (vid begravning måste dock kistan vara i jorden eller bli kremerad inom en månad från dödsfallet) alternativt fira högtiden med färre deltagare.

Vi erbjuder följande:

  • Mässorna 1 advent, 2 advent och 3 advent spelas in och läggs ut på församlingens facebooksida. Mellan kl 12-13 den 29 nov i Bergsjö kyrka, den 6 dec i Hassela kyrka och den 13 dec i Ilsbo kyrka finns möjlighet att tända ljus och ta emot nattvarden enskilt. Det finns också möjlighet att ta emot enskild nattvard vid annat tillfälle. Hör då av dig till Fredrik Unger så ordnar vi med det.
  • Mellan kl 13-13.30 den 29 nov i Bergsjö kyrka, den 6 dec i Hassela kyrka och den 13 dec i Ilsbo kyrka finns möjlighet att lyssna till adventsmusik. OBS! Obligatorisk anmälan till pastorsexpeditionen senast torsdagen före musiktillfället (tel: 0652-74 74 90).
  •  Onsdagar firas en enkel morgonmässa i Bergsjö kyrka kl 08-08.30 (OBS ej i kapellet).
  • Varje onsdag året ut är Bergsjö kyrka öppen mellan kl 10-13 för ljuständning och möjlighet till samtal med präst. Hör av dig till Fredrik Unger om du vill ha samtal med präst vid annat tillfälle.
  • Varje tisdag kl 11-12 och varje torsdag kl 13-14 t o m vecka 51 finns möjlighet att gå på en gemensam promenad tillsammans med Carola Fridh. Vi utgår från Bergsjö församlingshem. Vi håller avstånd och anpassar promenaden efter ork och förmåga. Vid oväder inställt.
  • Om du vill besöka någon av våra kyrkor vid ett annat tillfälle kan du höra av dig till pastorsexpeditionen så försöker vi lösa det.


Guds rika välsignelse till er alla!

Kyrkoherde Fredrik Unger
Tel: 070-280 33 21
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se