Bergsjö församling

Bergsjö, Ilsbo och Hassela kyrkor tillhör Bergsjö församling samt Heliga Trefaldighetskapell i Bergsjö och en kyrkoruin i Hassela. Vi firar gudstjänst, dop och vigslar och har begravningar på samtliga fem ställen.

Kära församlingsbor!

Från och med den 1 juni får vi vara upp till 50 personer på alla mässor, dop, vigslar, begravningar, konfirmationer och andra sammanhang i församlingen så länge vi håller avstånd. Är det utomhus kan vi vara upp till 100 personer. Varmt välkommen till våra olika gudstjänster!

Kyrkoherde Fredrik Unger
Tel: 070-280 33 21
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se