Bergsjö församling

Bergsjö, Ilsbo och Hassela kyrkor tillhör Bergsjö församling samt Heliga Trefaldighetskapell i Bergsjö och en kyrkoruin i Hassela. Vi firar gudstjänst, dop och vigslar och har begravningar på samtliga fem ställen.

Bergsjö kyrka Drop-in-vigsel/dop Lördag 8 maj 2021.
kl. 11:00 – 14:00

Vigseln är kostnadsfri och minst en av er måste tillhöra Svenska kyrkan. Ansök hindersprövning på www.skatteverket.se. Legitimation, ringar, samt de papper ni får hem från skatteverket tar ni med till kyrkan den 8 maj.

Vi erbjuder även drop-in-dop vid samma tillfälle. Det behöver du inte planera inför eller boka i förväg. Det passar för dop av barn, ungdomar och vuxna.

Kära församlingsbor!

Den pågående pandemin har påverkat oss länge och nu går vi in i en period med särskilt hårda restriktioner. Församlingarnas verksamhet ska också utgå från de uttalanden biskopar gör i olika frågor. Här betyder det att maximalt åtta personer utöver tjänstgörande personal får vistas på samma ställe samtidigt – oavsett om det är deltagare som sitter i kyrkbänken eller grupper av personer som träffas i ett annat sammanhang. Begravningar är undantagna regeln. För Bergsjö församling betyder detta från och med nu:

  • paus för samtliga grupper i församlingen.
  • maximalt åtta personer utöver tjänstgörande personal får delta under mässor, dop, vigslar och andra aktiviteter.
  • Vid begravningar får 20 personer delta utöver tjänstgörande personal.

Ställ inte in dop, vigslar och begravningar! Du kan antingen senarelägga (vid begravning måste dock kistan vara i jorden eller bli kremerad inom en månad från dödsfallet) alternativt fira högtiden med färre deltagare.

Vi erbjuder följande:

  •  Onsdagar firas en enkel morgonmässa i Bergsjö kyrka kl 08-08.30 (OBS ej i kapellet).
  • Mässa/gudstjänst på söndagarna.
  • Promenader mellan 11-12 på tisdagar och 13-14 på torsdagar. Vi utgår från Bergsjö församlingshem.
  • Samtal med präst. Hör av dig till Fredrik Unger om du vill ha samtal med präst.
  • Om du vill besöka någon av våra kyrkor vid ett annat tillfälle kan du höra av dig till pastorsexpeditionen så försöker vi lösa det.


Guds rika välsignelse till er alla!

Kyrkoherde Fredrik Unger
Tel: 070-280 33 21
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se