Välkommen till gudstjänst

Bergsjö, Ilsbo och Hassela kyrkor

Söndag 25 oktober:
Ilsbo kyrka kl. 11.00 Mässa.
Thomas Grunnesjö och Charles Liljedahl.

Onsdag 28 oktober:
Bergsjö Trefaldighetskapell kl. 8.00-8.30 Taizémässa.
Fredrik och Charles.

Fredag 30 oktober:
Mellan klockan 12.00-18.00 bjuder vi alla kyrkogårdsbesökare på kaffe i Bergsjö församlingshem. Trefaldighetskapellet öppet för ljuständning.

Stigporten i Bergsjö Foto: Åsa Söderberg

Alla helgons dag - lördagen den 31 oktober:
Bergsjö kyrka - Minnesgudstjänst med ljuständning kl. 15.00, 17.00 och 19.00. På grund av de tider vi lever i delar vi i år upp minnesgudstjänsten i Bergsjö på tre tider för att alla ska kunna delta. Trefaldighetskapellet öppet för ljuständning.
Fredrik Unger och Charles Liljedahl.

Söndagen efter alla helgons dag 1 november:
Hassela kyrka - Minnesgudstjänst med ljuständning kl. 16.00
Ilsbo kyrka - Minnesgudstjänst med ljuständning kl. 19.00
Fredrik Unger och Charles Liljedahl.

Onsdag 4 november:
Bergsjö Trefaldighetskapell kl. 8.00-8.30 Taizémässa.
Fredrik och Charles.

Söndag 11 oktober:
Bergsjö kyrka kl. 11.00 Mässa
Ilsbo kyrka kl. 15.00 Gudstjänst.
Fredrik Unger och Charles Liljedahl.

KYRKSKJUTS

Bergsjö kyrkogård
Foto: Birgitta Finnström

Behöver du/ni ha kyrkskjuts till gudstjänster inom församlingen. Kontakta oss senast två dagar före gudstjänsten på 0652-74 74 90.