Hassela kyrka

Kyrkan är en kyrkobyggnad som sedan 2014 tillhör Bergsjö församling i Uppsala stift.

Hassela kyrka

Nuvarande kyrka i Hassela uppfördes 1823 - 1826 i Karl Johansstil. När kyrkan togs i bruk övergavs den medeltida stenkyrkan från 1200-talet som låg två kilometer åt sydost. Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i öster samt kyrktorn i väster. Ingångar finns i tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Den norra portalen murades igen vid restaurering i början på 1950-talet, då också läktarunderbyggnad tillkom.

Kyrkans exteriör är välbevarad och typisk för byggnadstiden. Murarna är vitputsade, såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga muröppningar. Kyrkorummet präglas framförallt av den genomgripande restaureringen 1951 - 1953, när bland annat det ursprungliga tunnvalvet revs, väggarna isolerades med lättbetongplattor och den fasta inredningen förnyades. Det ljusa, detaljfattiga kyrkorummet - som vid restaureringen erhöll en homogen karaktär - domineras av Gunnar Torhamns monumentala altarmålning från samma tid