Körer och musik

KYRKOKÖRERNA BÖRJAR

Bergsjö:
På grund av covid-19 kommer vi nu att dela in kören i två grupper. Meddela gärna till Charles 070-244 28 97 vilken grupp du vill delta i så att det blir jämnt fördelat. Vi sjunger i en timme.

Första träffen blir måndag 28 september.
Bergsjö församlingshem kl. 18.30 eller i
Bergsjö kapell kl. 19.30

Hassela församlingshem:
Onsdag 30 september. Vi träffas kl. 18.30 och sjunger  i en timme.

Ilsbo församlingshem:
Torsdag 1 oktober. Vi träffas kl. 18.30 och sjunger i en timme.

 Kontakt: Charles Liljedahl 070-244 28 97.

BARNKÖR

Bergsjö, måndagar kl. 15.30 - 17.00 för barn i förskoleklass - årskurs 5.
Om du som förälder inte har möjlighet att följa med barnet till kören så hämtar vi det på fritids.

Kontakt: Carola Fridh 070-673 88 51