Bergsjö Trefaldighetskapell

Kapellet i Bergsjö ligger fridfullt inramad av grönska mellan kyrkan och kyrksjön. Det är en anspråkslös och intim lokal där man kan ha dop, vigsel eller begravning.

Trefaldighetskapellet, Bergsjö
Foto: Birgitta Finnström

Trefaldighetskapellet invigdes år 1964 och inreddes så att det kunde brukas för mindre gudstjänster. Vid invigningen av kapellet år 1964. Prästen th. är prosten Ivar Carlén.Mannen tv är Svante Holm från Gränsfors.