Vigsel

Tro, hopp och kärlek.

Hur gör vi för att gifta oss i kyrkan?

För att få gifta sig i Svenska kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. För övrigt behövs intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Två vittnen ska också närvara, men därutöver bestämmer ni själva hur många som ska dela era stora dag.

Foto: Alex & Martin /IKON

Boka kyrka i god tid. 
Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. I vissa fall redan ett år i förväg. Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. För bokning kontaktar ni den församling som kyrkan tillhör. Församlingen kan ordna präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er. En del vill bli vigda av en präst de redan har en relation till. Berätta för församlingen hur ni vill ha det.

Kostar det något?
Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan.

Måste man gifta sig i kyrkan?
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns. Ni kan ha er vigselakt utomhus eller på en annan plats som betyder mycket för just er två. Inom Svenska kyrkan välsignas alltid ett äktenskap av en präst.

Vill du låna en brudkrona till vigseln?

Brudkrona att låna.
Foto: Elin Sundman

I Bergsjö församling finns två brudkronor som du kan låna när ni gifter er i Bergsjö, Hassela eller Ilsbo kyrka.
För frågor ring församlingsexpeditionen 0652-74 74 90.