Ilsbo kyrka

Kyrkan är församlingskyrka i Bergsjö församling i Uppsala stift. Den ligger på en sandås mitt i samhället Ilsbo.Nuvarande stenkyrka har en föregångare som uppfördes vid mitten av 1300-talet tillsammans med en klockstapel. Åren 1843 - 1846 uppfördes en ny kyrka intill gamla medeltidskyrkan, som raserades strax därefter.

Ilsbo kyrka
Foto: Birgitta Finnström

Kyrkan består av rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i öster och kyrktorn i väster. Ingångar finns i väster samt mitt på långhusets norra och södra långsidor. Exteriören är välbevarad och typisk för byggnadstiden. Väggarna är vitputsade, invändigt såväl som utvändigt, och genombryts av rundbågiga fönster. Ovanför portalerna finns lunettfönster.

Det ljusa kyrkorummet, som i allt väsentligt återstår i ursprungligt skick, domineras av den praktfulla altarpredikstolen, från åren efter kyrkans invigning - en av de få bevarade i landskapet. Altarpredikstolen omges av arkitektoniskt dekorationsmåleri av artisten Albert Blombergsson. Läktarunderbyggnaden är från omkring 1990.